ยกเลิกกกิจกรรม 'ว้าก' ในกิจกรรมรับน้อง

วันที่ 07 ก.พ. 2558 เวลา 09:20 น.
ยกเลิกกกิจกรรม 'ว้าก' ในกิจกรรมรับน้อง
และแล้วก็มีน้องใหม่อีกหนึ่งคนเสียชีวิตในการรับน้องที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีชีวิตที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลต้องเสียไปเพื่อ? แม้จะยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ แต่พวกเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่ใดๆ ก็ตาม อะไรทำให้พี่มีอำนาจเหนือร่างกายและจิตใจของคนที่มาใหม่ ถึงขนาดสามารถกระทำการรุนแรง เพียงเพราะแก่กว่า? อยู่มานานกว่า? หรือการมีเจตนาดีแต่มองข้ามสิทธิพื้นฐานของน้อง? ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

การรับน้องอย่างรุนแรง หรือที่เรียกกันว่า ว้าก เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ควรมีความเข้าใจและเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนอันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการรับน้อง เพราะที่ผ่านมากิจกรรมรับน้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมีการใช้ความรุนแรงโดยปราศจากการควบคุมโดยเฉพาะการรับน้องต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมีการข่มขู่ลงโทษว่าที่นักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในด้านลบ จึงขอเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมรับน้องรุนแรงทุกมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ที่มา : สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย