ชาวประมงห่วงสัตว์ทะเลหายากสูญพันธุ์

วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 09:39 น.
ชาวประมงห่วงสัตว์ทะเลหายากสูญพันธุ์
แกนนำเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านตรังเผยสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์จี้ภาครัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือ

นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด หรือบังแอน กรรมการเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการตายของสัตว์ทะเลหายากตายเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่มีมาตรการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าทำอย่างไรให้สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ตายลดลง โดยเฉพาะในปี 2556 แค่ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบโลมา ตายไปแล้ว 14-15 ตัว พะยูน 7-8 ตัว เต่าทะเล 30 ตัว และเป็นปริมาณการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่หน่วยงานราชการที่เคยอ้างว่า มีส่วนรับผิดชอบในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้  ก็ยังคงไม่มีการดำเนินการหามาตรการป้องกันอย่างจริงจัง                   นอกจากนั้น จังหวัดตรังก็เคยออกประกาศพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก แต่กลับไม่ได้เข้าไปจัดการตามกฎหมายที่กำหนดไว้แต่อย่างใด อีกทั้งควรจะมีการแบ่งโซนเพื่อรับผิดชอบท้องทะเลร่วมกัน เช่น โซนตะเสะ โซนหาดสำราญ โซนเกาะมุกด์ หรือโซนเกาะลิบง และกระชับพื้นที่ให้เล็กลง เพื่อให้การดูแลแก้ไขปัญหาสามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ กับชาวบ้าน ก็ไม่ได้มีการบูรณาการงานร่วมกันเลยจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด รวมไปถึงหน่วยงานราชการเองก็ยังขาดการประสานงานด้วยกัน เช่น หน่วยงานในจังหวัด กับหน่วยงานในส่วนกลาง                   ทั้งนี้ เพราะหากเป็นหน่วยงานในจังหวัดเอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีอำนาจในการสั่งการเต็มที่  แต่หากเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด กลับไม่มีอำนาจในการสั่งการใดๆ เลย  นอกจากนั้น จังหวัดตรังยังโชคร้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ถูกโยกย้ายไปมาอยู่บ่อยครั้ง  บางคนมารับตำแหน่งได้แค่ 6 เดือนถึง 1 ปี หรือบางคนก็มานั่งรอเกษียณอายุราชการ  หรือผู้ที่มีอำนาจสั่งการบางคน ก็ไม่รู้จริงในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล  จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเสียทีสำหรับสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลหายาก ทั้งโลมา พะยูน และเต่าทะเล ตายลงไปมากที่สุด  มาจากเครื่องมือทำมาหากินของชาวประมงเอง ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ  อีกทั้งที่ผ่านมายังมีการละเลย และไม่มีการแบ่งเขตห้ามทำการประมงที่ชัดเจน  แม้แต่งบประมาณที่จะเข้ามาดูแลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ก็ถูกนำไปทุ่มในส่วนอื่นเสียมากกว่า และไม่ได้ให้ก่อเกิดชิ้นงานอย่างจริงจัง เช่น ใช้ในการประชุม สัมมนา  แต่ควรจะนำงบประมาณมาใช้ในการปฏิบัติการมากกว่า  ดังนั้น หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นรูปธรรม อีกไม่นานสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ ก็จะสูญพันธุ์หมดสิ้นไปจากจังหวัดตรังอย่างแน่นอน