วิจัยพบสื่อทีวีมีผลต่อการเล่นพนันบอลมากสุด

วันที่ 04 มี.ค. 2556 เวลา 19:06 น.
วิจัยพบสื่อทีวีมีผลต่อการเล่นพนันบอลมากสุด
ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน เปิดข้อมูลสื่อทีวีมีผลทำให้คนไทยเล่นการพนันฟุตบอลสูงสุดเสนอรัฐควรออกกม.สั่งห้ามเสนออัตราการต่อรอง-ทายผล

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์  เปิดเผยข้อมูลการวิจัยกรณีการเล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทย พบว่า เพศชายร้อยละ 90.2 อายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นกลุ่มที่เล่นการพนันฟุตบอลมากที่สุด

นอกจากนี้ในการนำเสนอกีฬาฟุตบอลต่างประเทศนั้นสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการแพร่ภาพสัญญาณการถ่ายทอดสด ทำให้ผู้ชมได้รับชมเกมกีฬา และมีส่วนในการเล่นการพนันฟุตบอลได้อย่างทันที  และยิ่งมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางฟรีทีวีมากขึ้นเท่าใด จำนวนการเล่นพนันฟุตบอลก็จะมากขึ้นเป็นทวีคูณ

ส่วนการเลือกเล่นการพนันฟุตบอลนั้นส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเลือกเล่นการพนันเฉพาะคู่ที่มีการถ่ายทอดสด และมั่นใจในทีมที่ตัวเองเชียร์  โดยดูผลงานจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมา ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์ยังทำให้ผู้ชมตัดสินใจเล่นการพนันได้ง่ายขึ้น และทำให้ซึมซับการเล่นการพนันอย่างไม่รู้ตัว  ซึ่งอีกประเด็นที่น่ากังวลคือเมื่อมีการเล่นพนันฟุตบอลชนะ ผู้เล่นการพนันได้เงินมาก็จะนำเงินไปติดเคเบิ้ลทีวี และดูการถ่ายทอดฟุตบอลจากเคเบิ้ลทีวี ทำให้จำนวนการดูฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น เพิ่มอัตราการเข้าถึงได้มากขึ้น ส่งผลสามารถเล่นการพนันได้มากขึ้นตามไปด้วย

ขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์มีการเอื้อต่อการเล่นการพนัน คือเป็นสื่อที่จะให้ข้อมูลสถิติ อัตราต่อรอง ผ่านทัศนะของคอลัมน์นิสต์และสายด่วนเซียนบอล โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นการพนันฟุตบอลจะซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาเป็นประจำ

ด้านสื่ออินเทอร์เน็ตถือเป็นสื่อที่ทำให้ทราบข่าวด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลมากขึ้น เป็นสื่อที่รายงานสดผลการแข่งขัน โดยข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้อีกด้วย

นายพงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าควรจะมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวสาร และควรคำนึงถึงเยาวชน อีกทั้งผู้ปกครองเองก็ควรสอดส่องและดูแลบุตรหลานของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล และชี้ให้เห็นถึงโทษของการพนันที่จะเกิดขึ้นว่าหากก้าวเข้าสู่วงจรของการพนันฟุตบอลว่าจะเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ภาครัฐควรออกกฎหมายควบคุมสื่อในการนำเสนอข่าวกีฬาที่มีผลต่อการเล่นกีฬาฟุตบอลด้วย เช่น การห้ามลงราคาอัตราต่อรองในสื่อหนังสือพิมพ์ และต้องมีบทลงโทษที่ลงแรงต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายดังกล่าว