ปภ.ป้องกันอัคคีภัยเทศกาลสารทจีน

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 12:25 น.
ปภ.เตรียมความพร้อมด้านป้องกันระงับอัคคีภัยช่วงเทศกาลสารทจีนกำชับทุกจังหวัดคุมเข้มอุบัติเหตุทางถนน

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เทศกาลสารทจีนปีนี้ ตรงกับช่วงวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2555  ซึ่งตามประเพณีปฏิบัติจะมีการประกอบพิธีกรรม ด้วยการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากการจราจรมากกว่าช่วงปกติ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมการรองรับการช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที พร้อมทั้งกำชับให้เข้มงวดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบพิธีกรรมเป็นพิเศษ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจตราพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยง่าย

นอกจากนี้  ยังได้กำชับให้จังหวัดคุมเข้ม การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ  เพื่อกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และดำเนินคคีกับผู้กระทำกฎจราจรอย่างเข้มงวด  ทั้งนี้ หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  ปภ. จะได้ประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป