กิน ช้อป ฟรี!! ตลอดเดือนสิงหาคม

วันที่ 01 ส.ค. 2555 เวลา 10:02 น.

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

1. ของรางวัลที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทีมงานจะจัดส่งให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

2. ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ โทร 022403700 ต่อ 1920 ติดต่อแผนกโพสต์ดิจิตอล

3. ผู้รับรางวัล จะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดต่อในการ รับของรางวัล หรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน

Siam@Siam
Siam@Siam

4. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ร่วมสนุก ต้องกด Like Fan Page Posttoday ก่อนถึงจะร่วมตอบคำถามได้

สามารถร่วมสนุกได้ที่ http://www.facebook.com/Posttoday

Eastin Grand
Eastin Grand