ติวเข้ม“ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ” ต้องพูดอังกฤษได้

วันที่ 06 ก.ค. 2555 เวลา 19:44 น.
เลขาธิการอาเซียน ติวเข้มปลุกขรก.มหาดไทย “ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ” ต้องพูดอังกฤษได้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ชูแบรนด์ประเทศโปร่งใส-ไม่รับเงินใต้โต๊ะ

6 ก.ค.55 -  ที่อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้บรรยายพิเศษ “มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยมีผู้บริหารผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก และยังถ่ายทอดผ่านวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

โดยนายสุรินทร์ กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า  ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าไทย  แล้วที่เราบอกว่า เพราะประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใคร  ตนมองว่า นั่นเป็นเพียงข้ออ้างใช้แก้ตัว นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือความมั่นคงความขัดแย้งในอดีต แต่กลุ่มประเทศอาเซียนเขาดูศักยภาพของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร ดังนั้นเราต้องมีความพร้อมความมั่นคงอย่างมีศักดิ์ศรี ตรงนี้กระทรวงมหาดไทยมีความใกล้ชิดประชาชนในระดับรากหญ้าครอบคลุมทุกพื้นที่   เราจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อจะรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ของอาเซียน  หากประเทศเราเกิดภัยพิบัติ เราจะไม่ได้แก้ปัญหาเพียงคนเดียว ต้องพร้อมที่จะยอมรับคนจากอาเซียนที่จะเข้ามาช่วยเหลือ  จะถือว่า ปัญหาของเราคือปัญหาของเขา อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆจะเข้ามาพร้อมกันด้วย อาทิ เชื้อโรคที่เราไม่เคยมี ก็จะเข้ามาในประเทศด้วย ดังนั้นหากเกิดปัญหาอะไรขึ้น จะปิดบังกันไม่ได้อีกแล้ว พบปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน แม้จะไกลเท่าไร อาเซียนต้องเข้าไปช่วยกันให้ทุกอย่างจบตรงนั้น ไม่ให้มันบานปลายออกไป

“อาเซียนคือกลไกในภูมิภาคที่คอยเตือนเราให้ตื่นตัวตามไม่ว่า ภาคเศรษฐกิจ หรือด้านสังคมวัฒนธรรม เต็มไปด้วยหลุมอันตราย ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทุกวัน ในอดีตเราอยู่ในสังคมที่มีกำแพงกั้น กระแสอาเซียนที่มาใหม่ไม่หยุดนิ่งไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนจึงต้องเปิดกว้างให้คนอื่นเข้ามา เราคนไทยก็ต้องออกไปข้างนอกเช่นกัน จึงต้องเก่งต้องพร้อม มีความโปร่งใส ไม่มีเรื่องใต้โต๊ะ ถ้าคนของเรายังไม่เคารพสิทธิ คนจากข้างนอกเข้ามาเขาก็ไม่ไว้ใจเรา กระทรวงมหาดไทยต้องยึดมั่นในสิ่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายทอดลงไปในพื้นที่ ให้ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนยึดมั่นในความโปร่งใส เพื่อให้สิ่งนี้เป็นแบรนด์ในนามของประเทศไทย” เลขาธิการอาเซียน กล่าว

นอกจากนี้เลขาธิการอาเซียน ยังกล่าวอีกว่า  ในอนาคตเราจะเห็นบริษัทหรือวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคือปัญหาต่างๆ ขณะเดียวกันไทยเราก็ต้องออกไปก็ต้องออกไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนเช่นกัน  ที่ผ่านมาญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกาล้วนออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วขนนำเม็ดเงินกลับเข้าประเทศของเขาเป็นจีดีพีของประเทศ ดังนั้นขอย้ำว่า เราต้องะเตรียมตัวปรับวิธีคิดใหม่พร้อมจะสู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะอาเซียนจะเปิดโอกาสกว้างให้กับทุกประเทศ