นักวิชาการจี้รัฐตั้งกก.ฟื้นอ่าวก.ไก่

  • วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 21:17 น.

นักวิชาการจี้รัฐตั้งกรรมการระดับชาติฟื้นอ่าวก.ไก่ แนะเปลี่ยนเมกะโปรเจกต์ถมทะเลไปพัฒนาอ่าวไทยดีกว่า 

นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เปิดเผยว่า บริเวณอ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าว ก.ไก่ เป็นพื้นที่มีกิจกรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีมูลค่าด้านเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าวันละ 80 ล้านบาท ขณะที่ยูเนสโกสำรวจพบว่า เป็น 1 ใน 17 อ่าว ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่หากรัฐบาลมีนโยบายถมทะเลจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกลายเป็นโดมิโน่ทั้งหมด

ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลในปัจจุบันต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพราะอ่าวตัว ก. มีทั้งอุตสาหกรรม ประมง และวิถีชีวิตที่หลากหลายรูปแบบ หากมีการบริหารจัดการพื้นที่แบบภาพรวมจะทำให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่มีใครได้มากเกินไป หรือไม่มีใครเสียประโยชน์เกินไป อีกทั้งยังสามารถรักษาความสมดุลย์ของทรัพยากรเอาไว้ได้ 
 
อ่าวไทยเป็นระบบนิเวศน์ขนาดยักษ์ การดูแลต้องทำเหมือนผืนป่าตะวันตก หรือเขาใหญ่ ต้องทำกันอย่างเป็นระบบ ควรมีกรรมการระดับชาติเข้ามาดูแลโดยนายกรัฐมนตรีอาจมอบให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ แล้วดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมซึ่งเป็นงานระดับเมกะโปรเจคต์ 

นายธรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลควรเปลี่ยนเมกะโปรเจกต์เรื่องการถมทะเลเป็นเมกะโปรเจกต์ด้านการดูแลอ่าวไทยในภาพรวม ซึ่งการดูแลอ่าวไทยไม่ใช่ดูแลตามเขตปกครอง แต่ควรมีหน่วยงานกลางประสานความรับผิดชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ นายธรณ์ กล่าวว่า บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน อ.มหาชัย และปากแม่น้ำแม่กลอง เป็นแหล่งแพปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งหอยแครงที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่า มีปลาทูที่อร่อยที่สุดในโลก  รวมทั้งยังพบวาฬบรูด้าว่ายตามอาหารเข้าใกล้ฝั่งมาก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ

ข่าวอื่นๆ