posttoday

มหกรรมการค้าชายแดน จ.กาญจนบุรี บรรลุเป้า เชื่อมค้าการลงทุน หนุน SMEs ส่งออก

09 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ 14 หน่วยงานพันธมิตร จัด “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” ดันสินค้าไทยจับคู่การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทัพสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 130 คูหา หนุนเศรษฐกิจ ผลักดันการค้าไทย - เมียนมาขยายตัว กวาดรายได้ 1.9 ล้านบาท

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567 กรมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 14 หน่วยงาน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินชั้นนำจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดกาญจนบุรี” ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และโรงแรม ริเวอร์แคว กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานการจัดงานฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับการค้า ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทย - เมียนมา ตามนโยบายรัฐบาลในการเปิดประตูการค้าชายแดน 4 ด้าน 4 ประเทศ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ดังนี้

 

1)ผู้ประกอบการ SMEs ชั้นนำมาร่วมออกร้านจำนวน 130 คูหา ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าเกษตรและผลไม้ และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน โดยมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าตลอดงาน 4 วัน รวมกว่า 1.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายในอีกจำนวน 70 คูหา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 


 2)ผู้ประกอบการไทยนำสินค้ามาเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยคู่เจรจามีการนำเสนอสินค้าและแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเพื่อซื้อขายกันต่อไปในอนาคต อาทิ บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด กับ GISB Holdings SDN BHD (มาเลเซีย) บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด กับ บริษัท ซีไอการค้า ขาเข้า-ขาออก จำกัดผู้เดียว (สปป.ลาว) หจก.โรงสีรังสรรค์พืชผล กับ GISB Holdings SDN BHD (มาเลเซีย) และ บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด กับ Super Seven Stars Int’l Trading Co., Ltd (เมียนมา) เป็นต้น คาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ากว่า 10 ล้านบาท
 

3)ผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การตลาดโลกใหม่ สร้างกำไรจาก Digital” ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในโลกการค้ายุค Digital จากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดออนไลน์และที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย
 

4)กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับแนวทางการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะการผลักดันการเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน - ทิกิ และจุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) - พญาตองซู ให้เป็นประตูการค้าหลัก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังเมียนมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนสินค้าและช่วยส่งเสริมให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดเมียนมาได้มากยิ่งขึ้น

 

การจัดงานในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อว่าการจัดงานดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะทำการค้ากับเมียนมาและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในปีงบประมาณ 2567 อีก 1 ครั้ง คือ จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม 2567