posttoday

กรุงไทยโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อ SME ในงาน DGT2024

29 พฤษภาคม 2567

กรุงไทย โชว์บริการ Krungthai BUSINESS Total Solution ช่วย SME ทำธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ ในงาน DGT2024

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมบูธ  ธนาคารกรุงไทย “Empowering Tomorrow พลิกการเงินดิจิทัล สู่อนาคต" ในงาน DGT 2024 : Digital Momentum  for the Future ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธาน ผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ 

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน บนช่องทาง ดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยวางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า   สู่ความยั่งยืน” ภายในงานธนาคารนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของคนไทย ที่ถูกพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Digital  Economy

Empowering Business พลิกธุรกิจสู่โลกดิจิทัล ให้ธุรกิจจัดการเงินง่าย ครบ จบในแอปเดียว ด้วย Krungthai  BUSINESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจแบบครบรอบด้าน (Total Digital Platform) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ช่วยบริหารจัดการธุรกิจได้คล่องตัว ตั้งแต่การชำระและรับชำระเงินแบบครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับการบริการจัดการวงเงินสินเชื่อ บริการขอออกหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล รวมถึงใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยจัดการเงินให้ธุรกิจแบบไร้รอยต่อ พร้อมระบบตัวช่วยแนะนำบริการโอนเงินที่เหมาะสมกับวงเงินและความคุ้มค่าของต้นทุนธุรกิจให้อัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารนำเสนอ Krungthai BUSINESS Total Solution เป็นบริการที่ช่วยให้ธุรกิจทำธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ มุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระงานเอกสาร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หมดกังวลเรื่องปลอมแปลงแก้ไข ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบริการจัดการบัญชีและการเงินองค์กร “Cloud ERP” ช่วยให้ธุรกิจจัดทำบัญชีได้สะดวก ป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยสามารถบันทึกบัญชีบนระบบ ERP พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย รวมถึงบริการ “PromptBIZ” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินดิจิทัลครบวงจรเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางบิล รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม

พร้อมบริการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการ “Krungthai e-Tax Invoice and e-Receipt” ครอบคลุมไปถึงการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า “Krungthai e-Withholding Tax Plus” ด้วยบริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ “Invoice Financing” โดยธนาคารกรุงไทยได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดทำ และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร “ระดับสูง” (e-Tax Service Provider Advanced) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร เพื่อพัฒนาบริการให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ใน Ecosystem ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

Empowering Innovation & People พลิกนวัตกรรมและศักยภาพคนในองค์กรเพื่ออนาคต โดย Arise by  INFINITAS ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลของธนาคารที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การ ใช้ชีวิตของคนไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยล่าสุด 'Starlight Team' จาก Arise by INFINITAS ได้คว้า รางวัล 'Best User Experience' ในการแข่งขัน 'GenAI Hackathon APAC Edition' ที่จัดขึ้นโดย Google จากผู้เข้าร่วมกว่า 28,000 ทีม ด้วยการใช้ Generative AI ออกแบบแอปพลิเคชัน ยกระดับประสบการณ์การวางแผนการท่องเที่ยวและ เดินทาง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพิสูจน์ศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองในการสร้านวัตกรรมใหม่ๆ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนนำ Generative AI เข้ามาช่วยสนับสนุนทุกขั้นตอนของบริการทางการเงิน ตั้งแต่รวมข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ตรงใจลูกค้าในทุกมิติ ก้าวสู่การเป็น Personalized Banking