posttoday

พอช.ลดดอกเบี้ยกู้บ้านลงร้อยละ 0.5 ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

28 พฤษภาคม 2567

พอช.เตรียมปรับลดดอกเบี้ยกู้บ้านลงร้อยละ 0.5 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ โดยผู้รับสิทธิจะต้องไม่ผิดนัดการชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี คาดประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 68,000 กว่าครัวเรือน หรือประมาณ 200,000 กว่าคน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ที่ผ่านมาการปล่อยสินเชื่อที่อาศัยให้กับประชาชนโดยทำงานร่วมกับสหกรณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6 ซึ่งแบ่งเป็น ร้อยละ 4 ของ พอช. และร้อยละ 2 ของสหกรณ์ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จากการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด พอช. นั้น ตามนโยบายที่ตนได้ขอให้ทาง พอช.ไปพิจารณา ได้มีมติรับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ปกติจะคิดอยู่ร้อยละ 4 ลดลงร้อยละ 0.5 เหลือร้อยละ 3.5 เป็นการทดลองในระยะเวลา 1 ปีก่อน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และถ้าหากว่าครบปีแล้วผลประกอบการหรือว่าสถานการณ์ทางการเงินของ พอช. เอื้ออำนวย เราจะต่อมาตรการนี้เป็นปีต่อปี ให้กับพี่น้องประชาชนเท่ากับว่าจากนี้ไปเป็นเวลา 1 ปี พี่น้องประชาชนที่จ่ายดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 6 ทั้งหมด ตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ร้อยละ 5.5 และถ้าหากว่าทางสหกรณ์จะสามารถลดดอกเบี้ยในอัตราส่วนที่เท่ากันได้จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ผิดนัดจะการชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี และองค์กรผู้ที่ใช้สินเชื่อหรือว่าสหกรณ์ของชุมชนที่ได้รับการอนุมัตินั้น จะดำเนินการ 1 ปี จากนี้ไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่คิดอยู่ในขณะนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินทั่วประเทศ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ คาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ประมาณ 68,000 กว่าครัวเรือน หรือประมาณ 200,000 กว่าคน เพื่อที่จะเป็นกำลังใจและช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดี