posttoday

อีกระดับแห่งการดับไฟป่า โดรนอัจฉริยะดับไฟอัตโนมัติ

10 เมษายน 2567

ไฟป่า อีกหนึ่งปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงในทั่วทุกมุมโลก แม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีหลายรูปแบบขึ้นมารับมือแต่ก็ไม่อาจช่วยลดผลกระทบจากไฟป่าได้มากนัก แต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีการคิดค้น โดรนอัจฉริยะที่สามารถดับไฟโดยอัตโนมัติ

เมื่อพูดถึงหน้าร้อนปัญหาที่ผู้คนต่างพากันนึกถึงคือ ไฟป่า ภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ ปัจจุบันความถี่และความรุนแรงในการเกิดไฟป่ากำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่ปัญหาในหลายด้านทั้งฝุ่นควัน มลพิษ จุดความร้อน นำไปสู่ความเสียหายต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมเป็นวงกว้าง

 

          ปัญหาไฟป่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนำไปสู่ความพยายามรับมือหลายรูปแบบ ประเทศไทยเองก็มีการลงแรงของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าอย่างแข็งขันรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีมารับมือ แต่เห็นได้ชัดจากผลลัพธ์ในปัจจุบันว่ามันยังไม่เพียงพอ

 

          นำไปสู่การพัฒนาโดรนอัจฉริยะที่สามารถดับไฟป่าได้เองโดยอัตโนมัติ

 

อีกระดับแห่งการดับไฟป่า โดรนอัจฉริยะดับไฟอัตโนมัติ

 

โดรนอัจฉริยะที่สามารถดับไฟป่าได้เอง

 

          ผลงานนี้เป็นของทีมวิจัยจาก Indian Institute of Science แห่งอินเดีย กับการคิดค้นระบบโดรนรุ่นใหม่สำหรับรับมือไฟป่าโดยเฉพาะ ไม่เพียงสามารถใช้ตรวจตราสอดส่องไฟป่าจากมุมมสูงเพื่อเพิ่มชอบเขตการเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าได้โดยอัตโนมัติ

 

          แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าส่วนมากมักเกิดขึ้นหลังได้รับการแจ้งเหตุ ซึ่งกว่าจะได้รับแจ้งไปจนการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ต้องใช้เวลา ทำให้บางครั้งไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องจนกินพื้นที่เป็นวงกว้าง ทางที่ดีที่สุดจึงควรเป็นการเร่งเข้าควบคุมไฟแต่เนิ่นๆ

 

          ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพัฒนาระบบการทำงานของโดรนรูปแบบใหม่ กับอัลกอริทึมชนิดพิเศษซึ่งสามารถตอบสนองการแจ้งเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที เมื่อได้รับการแจ้งเข้าสู่ระบบโดรนจะเริ่มปฏิบัติการมุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่ จากนั้นจึงทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

          ตัวโดรนได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์ความร้อน อินฟราเรท ไปจนระบบตรวจจับอุณหภูมิ ดังนั้นเมื่อตรวจพบไฟป่าโดรนจะเริ่มทำการนำเซ็นเซอร์เหล่านี้มาช่วยในการประเมิน ทั้งในส่วนของพื้นที่ ความรุนแรง อุณหภูมิ และโอกาสในการลุกลาม เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และค้นหาวิธีรับมืออย่างแม่นยำ

 

          ในกรณีที่ตรวจพบว่าสามารถระงับเหตุได้เองโดรนจะเริ่มทำการปฏิบัติหน้าที่ทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ตามลำพัง โดรนจะส่งสัญญาณและข้อมูลเหตุเพลิงไหม้เข้าสู่ระบบเพื่อขอความช่วยเหลือจากโดรนลำอื่น โดยสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าต้องใช้โดรนกี่ลำในการดับไฟ หรือติดต่อกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

 

          ถือเป็นระบบโดรนที่มีประสิทธิภาพและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้มากทีเดียว

 

อีกระดับแห่งการดับไฟป่า โดรนอัจฉริยะดับไฟอัตโนมัติ

 

ประโยชน์ของโดรนอัจฉริยะ อนาคตแห่งการดับไฟป่า

 

          จริงอยู่เมื่อพูดถึงการดับไฟป่าโดรนไม่ใช่อุปกรณ์แปลกใหม่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่านำมาใช้งาน โดรนถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งใช้ในการลาดตระเวนภายในพื้นที่ ตรวจสอบสภาพโดยรวมเมื่อเกิดไฟป่า ไปจนใช้ในการดับไฟโดยตรง ลดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ลงมาก

 

          อย่างไรก็ตามโดรนส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือใช้งานผ่านมือของเจ้าหน้าที่ แม้จะช่วยเบาแรงและอันตรายที่ได้รับ แต่ด้วยปัจจุบันเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นกำลังทวีความรุนแรงและจำนวน นำไปสู่ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ

 

          นี่เองจึงเป็นเหตุให้โดรนอัจฉริยะเข้ามามีบทบาท ด้วยการเข้าสู่ที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลดขนาดไปจนระงับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นก่อนลุกลามวงกว้าง อีกทั้งยังสามารถประเมิน จัดการ และเรียกกำลังสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในการระงับเหตุเท่าที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดภาระและความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานอีกด้วย

 

          นอกจากใช้ในการเข้าสู่พื้นที่เพื่อควบคุมและระงับไฟป่าแล้ว ตัวระบบยังได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในการสำรวจตรวจตราพื้นที่ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความร้อนและอุณหภูมิจะช่วยระบุตำแหน่งที่เกิดไฟป่า เมื่อตรวจพบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานเพื่อรับมือตามปกติได้เช่นกัน

 

          ล่าสุดทางทีมวิจัยยังคงมุ่งพัฒนาระบบเพื่อรองรับฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจจับไฟป่าจากกล้องถ่ายความร้อนระบบ AI, กลไกสนับสนุนการทิ้งสารเคมีสำหรับระงับเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติม ไปจนระบบค้นหาและขอความช่วยเหลือในกรณีตรวจพบผู้ประสบภัยภายในพื้นที่เป็นต้น

 

          นอกจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้ว โดรนอัจฉริยะยังอาจช่วยเพิ่มผู้รอดชีวิตได้อีกด้วย

 

 

 

          ปัจจุบันโดรนอัจฉริยะเป็นระบบที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม แต่ทางทีมวิจัยก็ออกมายืนยันว่า โดรนอัจฉริยะของพวกเขาไม่เพียงสามารถรับมือเหตุไฟป่า ในอนาคตอาจมีส่วนช่วยเหลือภัยพิบัติหลายรูปแบบที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน

 

          คงต้องรอดูกันต่อไปว่าโดรนอัจฉริยะนี้จะได้รับการผลักดันให้นำมาใช้งานจริงเมื่อใด

 

 

 

          ที่มา

 

          https://techxplore.com/news/2024-03-drone-swarms-forest.html

 

          https://kernel.iisc.ac.in/a-swarm-to-save-the-day/