posttoday

(ภาพ) Smart BKK สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! เดินหน้าลงใต้ดิน

10 กรกฎาคม 2567

รื้อสายสื่อสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนวิภาวดีรังสิต รวมระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ปี 2567 MEA และหน่วยงานภาคี มีแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จำนวน 32 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 68 กิโลเมตร

กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) พร้อมภาคีพันธมิตรเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสายสื่อสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนวิภาวดีรังสิต รวมระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

 

ทีมงานประกอบด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และภาคีเครือข่าย

 

(ภาพ) Smart BKK สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! เดินหน้าลงใต้ดิน

 

รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารหรือนำสายสื่อสารลงดิน เป็นเรื่องที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายจุด ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงทางเท้าอยู่แล้ว จึงถือโอกาสบูรณาการร่วมกันในการนำสายสื่อสารลงดิน ถึงแม้ถนนสุทธิสารยังไม่ได้เอาสายไฟฟ้าลงดินแต่ก็มีแนวทางนำสายสื่อสารลงดินร่วมกันในระหว่างการปรับปรุงทางเท้า โครงการนี้ กสทช. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมฯ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้วางแผนล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่กรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยเพื่อเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผนวกกับที่เรามีนโยบายปรับปรุงทางเท้าหลายพันกิโลเมตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็ถือโอกาสทำงานโดยบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งวางแผนร่วมกันว่าเส้นไหนจะทำอย่างไร จะเห็นว่าการดำเนินการนำสื่อสารสื่อสารลงดินตามแผนงานของการไฟฟ้านครหลวงจะมีบวกเพิ่มเติมไปอีกตามแผนการปรับปรุงทางเท้าของ กทม. รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ถึงแม้ยังไม่เอาลงดินก็มีการจัดระเบียบสายสื่อสาร เอาสายตายออก เหลือแต่สายเป็น หรือเท่าที่จำเป็นที่ได้มีการใช้งาน

 

(ภาพ) Smart BKK สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! เดินหน้าลงใต้ดิน

 

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์หน้าจะไปดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ถนนบรรทัดทอง ซึ่งในระหว่างการทำงานอาจมีอุปสรรคต่อประชาชนที่อยู่สองฝั่งถนนบ้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฟ้านครหลวงที่เป็นเจ้าภาพจัดหลายครั้งที่ดำเนินการมา ช่วยเป็นตัวกลางประสานงาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกบริษัทที่ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ปี 2567 MEA และหน่วยงานภาคี มีแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จำนวน 32 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 68 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางช่วงของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนอโศกมนตรี ถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 4 และถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 183 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 570 กิโลเมตร เฉลี่ยดำเนินงานเดือนละ 45 กิโลเมตร และในปี 2568 ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ารวมระยะทาง 800 กิโลเมตร ซึ่งในส่วนนี้ MEA ได้สนับสนุนการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในปัจจุบันติดตั้งคอนเสร็จตามแผนปี 2567 กว่า 74%

 

สำหรับประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย เสาสื่อสารชำรุด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200 หรือคลิก https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=nbtc1200 หรือพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ใช้งานได้ทั้งผ่านระบบ iOS และAndroid หรือสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA X: @mea_news และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

(ภาพ) Smart BKK สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! เดินหน้าลงใต้ดิน

(ภาพ) Smart BKK สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! เดินหน้าลงใต้ดิน