posttoday

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

09 กรกฎาคม 2567

ททท.ประชุมแผนงานการท่องเที่ยวไทยปี 2568 เสนอใช้เสน่ห์ไทย-เมืองน่าเที่ยว-ปรับมุมมองใหม่ มัดใจนักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน ใช้ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ปี 2568 (Tourism Authority of Thailand Action Plan 2025 : TATAP 2025) วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2567 กำหนดนโยบายและทิศทางการตลาด สำหรับใช้เป็นกรอบปฏิบัติงานเพื่อเดินหน้าพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาล โดยมี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจากทุกภูมิภาคทั่วโลก เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  รัฐบาลต้องการผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยไปสู่ Chapter ใหม่ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ IGNITE Thailand โดยให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างทันที ซึ่งแผนการตลาดของททท.ในปี 2568 จะเป็นปีที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลตั้งใจจะประกาศให้เป็น Thailand Grand Tourism Year 

โดยขอให้ ททท. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Grand Festival จัดให้มีกิจกรรมใหญ่ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นจุดขายหลักในการดึงนักท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด Grand Exclusive Experience นำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุดและไม่เคยมีมาก่อน Grand Privilege ไม่เฉพาะการชอปปิง แต่รวมถึงแพ็คเกจทัวร์ บัตรโดยสารเครื่องบิน รวมถึงบริการ Payment Gateway ต่างๆ ที่สะดวกไร้รอยต่อ Grand Invitation ยิ่งใหญ่ด้วยการเชิญบุคคลระดับโลกมาเมืองไทย ตลอดทั้งปี อาทิ  นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา ระดับตำนาน นักเขียน รางวัลโนเบล มาท่องเที่ยวและแชร์ประสบการณ์ และ Grand Opening Celebration ด้วยการเปิดตัว Thailand Grand Tourism Year อย่างยิ่งใหญ่ที่งาน ITB Berlin 2025
 

ททท.ตั้งเป้ารายได้รวมปี 68 โต 7.5-10%

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า  ททท.ตั้งเป้าหมายในปี 2568 สร้างรายได้รวมเพิ่มจากที่ทำได้ในปี 2567 ไปอีก 7.5% หรือสูงสุดถึง 10% ขึ้นไป ถ้าดูจากเป้าหมายการทำงานของ ททท.ในปีนี้ที่ 3 ล้านล้านบาท เท่ากับว่าในปี 2568 ต้องทำให้ได้ 3.4 ล้านล้านบาท ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 55,000-57,180 บาทต่อคน และตลาดไทยเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า 220 ล้านคน-ครั้ง ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 4,000 บาทต่อคน

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

โดยตัวเลขที่ ททท.ตั้งเป้าหมายอยู่ภายใต้คำของบประมาณปี 2568 วงเงิน 6,236 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบโครงการและกิจกรรม 4,345 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2568 ตั้งเป้าหมายรายได้ของเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) เพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงเข้ามามากขึ้น

“ททท.ยังตั้งเป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด ผลักดันอันดับประเทศไทยให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดติด 1 ใน 14 ของโลกด้วย”

ททท. มุ่งที่จะส่งมอบคุณค่า และประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการประชุม TATAP 2025 ครั้งนี้ ททท. ได้กำหนดวาระประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 4 ประการหลัก ได้แก่ 

- การกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
- กระตุ้นการใช้จ่าย 
- ขยายระยะเวลาพำนัก 
- กระจายพื้นที่ท่องเที่ยวและช่วงเวลาการท่องเที่ยว 

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

พร้อมกับเตรียมจุดพลังการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพ ด้วยการนำเสนอจุดแข็งจุดขายของประเทศไทย Thailand Soft Power, Tourism IGNITE Thailand และ 5 Must Do in Thailand ผ่านแนวคิดเสน่ห์ไทย สร้างภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวยั่งยืน” เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และ “การกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย จากเมืองหลัก สู่เมืองน่าเที่ยว” กระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

แผนปฏิบัติการ ททท. ปี 2568 จะต้องคำนึงถึงความท้าทายแห่งอนาคต 5 ด้าน (5C) ได้แก่ 

- Climate Change สภาพอากาศที่รุนแรงแบบสุดขั้ว ส่งผลต่อการออกแบบสินค้าและบริการที่ต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

- Cost of Living  วิกฤติค่าครองชีพส่งผลต่อการตลาดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย

- Computer Distortion การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ทำให้ ททท.ต้องนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

- Cartographic Politic การแบ่งขั้วและการฝักใฝ่ทางสังคมหรือการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อท่าทีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

- Cyber Attack   การโจมตีทางไซเบอร์เข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากขึ้นในอนาคต

เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของประเทศในการสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ททท. เปิดแผนท่องเที่ยวไทยปี 2568 ดึงต่างชาติ 40 ล้าน ปั๊มรายได้ 3.4 ล้านล้าน

สำหรับแนวโน้มปี 2568 คาดภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น คนออกมาเที่ยวมากขึ้น ส่วนปี 2567 มั่นใจว่ารายได้รวมการท่องเที่ยวจะไปถึง 3 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมายการทำงานของ ททท. ส่วนเป้าหมายที่นายกฯ ตั้งไว้ 3.5 ล้านล้านบาทในปีนี้ หรือต้องทำรายได้เพิ่มอีก 5 แสนล้านบาทนั้น มองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไป โดยจะได้มาจากการจัดบิ๊กอีเวนต์ในไตรมาส 4 ทั้งมองด้วยว่าน่าจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 39 ล้านคนในปี 2567 เพราะขณะนี้ ททท.กำลังเจรจาเพิ่มเที่ยวบินรองรับดีมานด์

ส่วนตลาดไทยเที่ยวไทยปีนี้ มีความท้าทายจากการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่โปรโมตดึงนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ เช่น จีน บริษัททัวร์ต่างๆ มีการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาไม่แพง ดึงดูดคนไทยไปจีนจำนวนมากในช่วงนี้