logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

กรมธนารักษ์ เผยราคาที่ดินประเมินรอบใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.93%

31 มกราคม 2566

กรมธนารักษ์ เริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ โดยราคาประเมินที่ดินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศ ประมาณ 8.93% และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 6.21%

กรมธนารักษ์ ได้มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ปี 2562 แล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ปี 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด จึงให้เริ่มใช้บัญชีดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อลดภาระกับประชาชนนั้นขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ได้ดำเนินการติดประกาศและเตรียมข้อมูลเผยแพร่แล้ว

 

ทั้งนี้ ราคาประเมินใหม่จะใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยราคาประเมินที่ดินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศ ประมาณ 8.93% และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 6.21% เมื่อเทียบกับรอบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.76% และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.60% 

 

สำหรับปีภาษี 2566 จะใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี ปี 2566-2569  ไปใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมา มีจำนวนการจดทะเบียนซื้อขายเฉลี่ยปีละประมาณ 7 ล้านแปลง คิดเป็น 20% จากจำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด และราคาดังกล่าวยังนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านหลังหลัก) มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบแต่จะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้ที่ถือครองที่ดินที่มีจำนวนมาก และมีบ้านมากกว่า 1 หลัง สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุยังจะต้องจ่ายค่าภาษี ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้น

 

โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ปรับขึ้นประมาณ 3% สูงสุดยังเป็นพื้นที่ทำเลกลางเมืองแนวรถไฟฟ้า ทำเลที่มีราคาประเมินที่ดินแพงที่สุดเป็นถนนสีลม, เพลินจิต, วิทยุ และพระราม 1 (บริเวณหน้าสยามสแควร์ถึงถนนเพลินจิต) ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 1,000,000 บาท/ตารางวา

 

ราคาประเมินที่ดินปี 2566 ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

กรมธนารักษ์ เผยราคาที่ดินประเมินรอบใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.93%

 

ราคาประเมินที่ดินปี 2566 ในเขต กทม.-ปริมณฑล

 

กรมธนารักษ์ เผยราคาที่ดินประเมินรอบใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.93%

 

ทั้งนี้ ทางกรมธนารักษ์ได้จัดทำราคาประเมินที่ดิน แต่ละจังหวัด และอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น บนเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ โดยสามารถดูได้ผ่านโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพื่อให้ผู้ที่จะซื้อ หรือจะขายที่ดิน กำหนดราคาได้เหมาะสม ได้ที่ https://assessprice.treasury.go.th/