เหมราชตั้งเป้าปี54โต30%

  • วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 11:07 น.

เหมราช หวังขายที่ดิน บริการสาธารณูปโภค ผุดโครงการใหม่ ดันรายได้ปี 54 โต 30%

นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปี 2554 เหมราชเน้นการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ โดยในส่วนของโรงงานสำเร็จรูปคาดว่าจะมีการเช่าเพิ่ม 40%  โดยตั้งเป้าการขายที่ดินไว้ที่ 1,200 ไร่ ซึ่งจะผลักดันใต้ธุรกิจที่ดินอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 30%

เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียน ทำให้มีความต้องการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ไทย ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในการส่งไปขายยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ด้านผลประกอบการปีนี้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากนิคมอุตสาหกรรมถึง 40% รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 30% และรายได้อื่น 30% โดยปีที่ผ่านมามียอดขายที่ดินสูงถึง 930 ไร่ จาก 144 ไร่ในปี 2552 โดยมีการเซ็นสัญญาขายที่ดิน 41 สัญญา แบ่งเป็นลูกค้าใหม่ 19 ราย และลูกค้าเดิมขยายกิจการอีก 22 ราย 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ