ศาลปกครองกลางรับฟ้องคดี THE MET ให้ตรวจสอบการอนุมัติ EIA โครงการ 125 Sathorn

วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 20:16 น.
ศาลปกครองกลางรับฟ้องคดี THE MET ให้ตรวจสอบการอนุมัติ EIA โครงการ 125 Sathorn
ศาลรับฟ้องผู้อยู่อาศัยในโครงการ THE MET คัดค้านการอนุมัติรายงาน EIA ของโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ “125 Sathorn”

น.ส. ชิดชนก เลิศธรรมพรไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด THE MET เปิดเผยว่า เจ้าของร่วมโครงการ THE MET ได้รวมตัวกันแต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) ที่ได้อนุมัติรายงาน EIA ของโครงการ 125 Sathorn ตลอดจนหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดย THE MET มีคำถามเกี่ยวกับขนาดอาคารและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการก่อสร้าง รวมทั้งได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการอนุมัติ EIA ด้วย

125 Sathorn เป็นโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 756 ยูนิต บนที่ดิน 3 ไร่ริมถนนสาทรใต้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในระยะประชิดติดกันกับโครงการ THE MET อาคารสูงหลังใหม่นี้ย่อมบดบังบริเวณด้านหน้าของอาคาร THE MET ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงาม อีกทั้งการก่อสร้างอาคารใหม่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม และทำให้การจราจรในบริเวณถนนสาทรใต้ติดขัดยิ่งขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่โครงการอาคารสูงได้รับการอนุมัติ EIA ตามขั้นตอนของกฎหมายและได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ทว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงทำให้ชุมชนเดิมที่อยู่มาก่อนมีความกังวลอย่างมาก และเริ่มการดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการก่อสร้าง ซึ่งมีคดีจำนวนหนึ่งที่ผู้พัฒนาโครงการเริ่มการก่อสร้างไปแล้วในช่วงระยะเวลาที่ศาลกำลังดำเนินการพิจารณาซึ่งใช้เวลายาวนานนับปี ในที่สุดเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยที่ส่งผลในทางลบต่อผู้พัฒนา โครงการนั้นก็อาจดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องกลายเป็นอาคารทิ้งร้างไปโดยปริยายแต่ยังคงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภูมิทัศน์ของพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

บ่อยครั้งที่รายงาน EIA ของโครงการใหม่ไม่ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้น แต่ต่อมากลับได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้โครงการใหม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีแม้ข้อกังวลของสาธารณชนในหลายประเด็นยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ ในกรณีของ THE MET และ 125 Sathorn ก็เช่นเดียวกัน THE MET ได้จัดทำรายงานคัดค้านการก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn ยื่นต่อ คชก. กทม. ในเดือนเมษายน 2564 โดยรายงานดังกล่าวมีข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 400 คนในชุมชนแวดล้อมโครงการใหม่รวมอยู่ด้วย มีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 60 แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ 125 Sathorn แต่โครงการ 125 Sathorn กลับได้รับการอนุมัติรายงาน EIA ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน โดยข้อกังวลสำคัญหลายประการยังไม่ได้รับการแก้ไข THE MET จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายงาน EIA

ด้านตัวแทนผู้อยู่อาศัยโครงการ THE MET ได้ให้ความเห็นว่า “ความโปร่งใสและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประเด็นสำคัญ กฎหมายควรให้ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่าย โดยระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล โครงการที่ถูกร้องเรียนควรหยุดการก่อสร้างจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับหลายโครงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่แม้จะมีการฟ้องร้องคดีแต่การก่อสร้างยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้พัฒนาโครงการ เมื่อคำวินิจฉัยของศาลส่งผลในทางลบต่อผู้พัฒนาโครงการ ผู้ซื้อโครงการนั้นย่อมได้รับผลกระทบหนักกว่าเพราะอาจได้โอนสิทธิความเป็นเจ้าของและย้ายเข้ามาอยู่อาศัยแล้ว อีกทั้งยังมีปัญหาอีกว่า คำสั่งศาลจะบังคับใช้ได้อย่างไรเมื่อโครงการที่ถูกประกาศว่าก่อสร้างผิดกฎหมายนั้นมีผู้อยู่อาศัยแล้ว และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโครงการที่ได้เริ่มการก่อสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วถูกทิ้งร้างและตัวโครงอาคารยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ถูกรื้อถอน เราเชื่อว่าความไว้วางใจและความมั่นใจในการจัดการกระบวนการอนุมัติ EIA จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนอยู่อาศัยเดิมรู้สึกว่าได้รับการปกป้อง”

การคัดค้านของ THE MET ต่อการอนุมัติรายงาน EIA โครงการ 125 Sathorn ทำให้เกิดคำถามต่อการอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่โครงการอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่มีการวางแผนการจัดบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่เพียงพอซึ่งอันที่จริงควรเป็นงานส่วนหนึ่งของการวางผังเมืองเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการนั้นสามารถหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องขับรถออกไปหลายกิโลเมตรเพื่อไปตลาดสดหรือใช้บริการที่จำเป็น อันจะทำให้จราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการจราจรบนสาทรซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องการจราจรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ THE MET มั่นใจว่าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางจะได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมแม้ศาลอาจจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดดี 4-5 ปี ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการ 125 Sathorn ในปัจจุบันกำลังดำเนินการเปิดขายห้องชุดโครงการใหม่โดยไม่รอผลการตัดสินของคดี