logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ศาลปกครองกลางรับฟ้องคดี THE MET ให้ตรวจสอบการอนุมัติ EIA โครงการ 125 Sathorn

13 มิถุนายน 2565

ศาลรับฟ้องผู้อยู่อาศัยในโครงการ THE MET คัดค้านการอนุมัติรายงาน EIA ของโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ “125 Sathorn”

น.ส. ชิดชนก เลิศธรรมพรไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด THE MET เปิดเผยว่า เจ้าของร่วมโครงการ THE MET ได้รวมตัวกันแต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) ที่ได้อนุมัติรายงาน EIA ของโครงการ 125 Sathorn ตลอดจนหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดย THE MET มีคำถามเกี่ยวกับขนาดอาคารและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการก่อสร้าง รวมทั้งได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการอนุมัติ EIA ด้วย

125 Sathorn เป็นโครงการอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 756 ยูนิต บนที่ดิน 3 ไร่ริมถนนสาทรใต้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในระยะประชิดติดกันกับโครงการ THE MET อาคารสูงหลังใหม่นี้ย่อมบดบังบริเวณด้านหน้าของอาคาร THE MET ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงาม อีกทั้งการก่อสร้างอาคารใหม่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม และทำให้การจราจรในบริเวณถนนสาทรใต้ติดขัดยิ่งขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่โครงการอาคารสูงได้รับการอนุมัติ EIA ตามขั้นตอนของกฎหมายและได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ทว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงทำให้ชุมชนเดิมที่อยู่มาก่อนมีความกังวลอย่างมาก และเริ่มการดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการก่อสร้าง ซึ่งมีคดีจำนวนหนึ่งที่ผู้พัฒนาโครงการเริ่มการก่อสร้างไปแล้วในช่วงระยะเวลาที่ศาลกำลังดำเนินการพิจารณาซึ่งใช้เวลายาวนานนับปี ในที่สุดเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยที่ส่งผลในทางลบต่อผู้พัฒนา โครงการนั้นก็อาจดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องกลายเป็นอาคารทิ้งร้างไปโดยปริยายแต่ยังคงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภูมิทัศน์ของพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

บ่อยครั้งที่รายงาน EIA ของโครงการใหม่ไม่ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้น แต่ต่อมากลับได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้โครงการใหม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีแม้ข้อกังวลของสาธารณชนในหลายประเด็นยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ ในกรณีของ THE MET และ 125 Sathorn ก็เช่นเดียวกัน THE MET ได้จัดทำรายงานคัดค้านการก่อสร้างโครงการ 125 Sathorn ยื่นต่อ คชก. กทม. ในเดือนเมษายน 2564 โดยรายงานดังกล่าวมีข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 400 คนในชุมชนแวดล้อมโครงการใหม่รวมอยู่ด้วย มีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 60 แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ 125 Sathorn แต่โครงการ 125 Sathorn กลับได้รับการอนุมัติรายงาน EIA ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน โดยข้อกังวลสำคัญหลายประการยังไม่ได้รับการแก้ไข THE MET จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายงาน EIA

ศาลปกครองกลางรับฟ้องคดี THE MET ให้ตรวจสอบการอนุมัติ EIA โครงการ 125 Sathorn

ด้านตัวแทนผู้อยู่อาศัยโครงการ THE MET ได้ให้ความเห็นว่า “ความโปร่งใสและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประเด็นสำคัญ กฎหมายควรให้ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่าย โดยระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล โครงการที่ถูกร้องเรียนควรหยุดการก่อสร้างจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับหลายโครงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่แม้จะมีการฟ้องร้องคดีแต่การก่อสร้างยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้พัฒนาโครงการ เมื่อคำวินิจฉัยของศาลส่งผลในทางลบต่อผู้พัฒนาโครงการ ผู้ซื้อโครงการนั้นย่อมได้รับผลกระทบหนักกว่าเพราะอาจได้โอนสิทธิความเป็นเจ้าของและย้ายเข้ามาอยู่อาศัยแล้ว อีกทั้งยังมีปัญหาอีกว่า คำสั่งศาลจะบังคับใช้ได้อย่างไรเมื่อโครงการที่ถูกประกาศว่าก่อสร้างผิดกฎหมายนั้นมีผู้อยู่อาศัยแล้ว และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโครงการที่ได้เริ่มการก่อสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วถูกทิ้งร้างและตัวโครงอาคารยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ถูกรื้อถอน เราเชื่อว่าความไว้วางใจและความมั่นใจในการจัดการกระบวนการอนุมัติ EIA จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนอยู่อาศัยเดิมรู้สึกว่าได้รับการปกป้อง”

การคัดค้านของ THE MET ต่อการอนุมัติรายงาน EIA โครงการ 125 Sathorn ทำให้เกิดคำถามต่อการอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่โครงการอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่มีการวางแผนการจัดบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่เพียงพอซึ่งอันที่จริงควรเป็นงานส่วนหนึ่งของการวางผังเมืองเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการนั้นสามารถหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องขับรถออกไปหลายกิโลเมตรเพื่อไปตลาดสดหรือใช้บริการที่จำเป็น อันจะทำให้จราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการจราจรบนสาทรซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องการจราจรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ THE MET มั่นใจว่าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางจะได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมแม้ศาลอาจจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดดี 4-5 ปี ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการ 125 Sathorn ในปัจจุบันกำลังดำเนินการเปิดขายห้องชุดโครงการใหม่โดยไม่รอผลการตัดสินของคดี