อ.อ.ป. ขยายศูนย์จำหน่ายสินค้า ‘ผลิตภัณฑ์ – เฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก’ ภายใต้ชื่อใหม่ ‘FIO.SHOP’ 5 สาขาทั่วประเทศ

วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:53 น.
อ.อ.ป. ขยายศูนย์จำหน่ายสินค้า ‘ผลิตภัณฑ์ – เฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก’ ภายใต้ชื่อใหม่ ‘FIO.SHOP’ 5 สาขาทั่วประเทศ
นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการให้ประชาชนปลูกและใช้ประโยชน์ไม้ทุกชนิด

ในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตทั้งการปลูกและการตัด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสนใจในการลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกระแสการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้เศรษฐกิจมียอดการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับไม้เศรษฐกิจ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของไม้เศรษฐกิจที่มีผลต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มีกระบวนการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาใช้ในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้การเจริญเติบโตของไม้เศรษฐกิจยังส่งผลต่อเนื้อไม้ในการเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนอีกด้วย

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า ในไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. จะเน้นใช้ไม้สักจากป่าเศรษฐกิจ เนื่องจากเนื้อไม้สักมีความแข็งแรง ทนทาน มีลายไม้และสีที่สวยงาม สามารถดัดโค้งได้ เหมาะสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ อ.อ.ป. และยังสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในรูปของเนื้อไม้ และจัดจำหน่ายผ่านร้าน ‘FIO. SHOP’ ทั่วประเทศ 5 สาขา ซึ่งทั้ง 5 สาขานี้ จะเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้, เตียง, บานประตู รวมถึงไม้สักแปรรูปชนิดต่างๆ นับได้ว่า ‘FIO. SHOP’ เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจร ทั้งนี้ สามารถสั่งผลิตแบบ Made to orderได้ด้วย

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ ‘FIO. SHOP’ ทั้ง 5 สาขา ได้ที่ FIO. SHOP อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร. 09 6696 4669,  FIO. SHOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0 5324 5356, FIO. SHOP อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  โทร. 0 5503 9978, FIO SHOP อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3220 1565 และ FIO. SHOP อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 08 0886 7057