มท. 2 ย้ำ ลูกค้า กปภ. อย่าลืม ! ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 11:03 น.
มท. 2 ย้ำ ลูกค้า กปภ. อย่าลืม ! ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งเตือนลูกค้า กปภ. อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มรับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 ล่าสุดเหลือระยะเวลาเพียง 3 เดือนสุดท้าย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้ที่ https://register.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมแสดงบัตรฯ โดยใช้สิทธิได้ถึงเดือนกันยายน 2565 นี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนตุลาคม 2565) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระค่าน้ำประปา ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง