CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 16:07 น.
CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ (6 ม.ค. 65) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัล เชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ด้วยการร่วมสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 โดส ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน