ปตท.สผ. คว้ารางวัลในเวทีระดับสากล AREA 2020 จากโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 16:23 น.
ปตท.สผ. คว้ารางวัลในเวทีระดับสากล AREA 2020 จากโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Green Leadership จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020)

จากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ซึ่ง ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2556 ในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฟื้นฟูป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตามแนวคิดห้องเรียนธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็น จัดทำนิทรรศการกลางแจ้ง สำหรับประชาชนทุกคน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าแก่เยาวชนในท้องถิ่น 

บทความแนะนำ