บีทีเอส กรุ๊ป คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ปี 2562

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 15:12 น.
บีทีเอส กรุ๊ป คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ปี 2562
นายรังสิน กฤตลักษณ์ (ขวาสุด ) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ประเภทบริการ จาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ. อยุธยา ( 2 จากขวา) ที่ปรึกษา ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนจำนวน 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 อยู่ที่ 11,314,328 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม