“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13 น้ำลดแล้ว แต่น้ำใจไม่เคยลด

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 18:48 น.
“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13 น้ำลดแล้ว แต่น้ำใจไม่เคยลด
 

“เทพผดุงพรมะพร้าว” มอบทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13 น้ำลดแล้ว แต่น้ำใจไม่เคยลด มอบทุนช่วยเหลือ 50 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 10 ล้านบาท

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ชาวเกาะ” และ “แม่พลอย” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “ทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13” โดยมอบทุน 10 ล้านบาท เพื่อ 50 โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ ได้นำไปใช้เพื่อฟื้นฟูอาคารและระบบสาธารณูปโภค

จากเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรง หลายโรงเรียนประสบกับภาวะน้ำท่วมอย่างหนัก จนไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ และผลจากน้ำท่วมเป็นเวลานานยังส่งผลให้พื้นที่ภายในโรงเรียนเกิดความชำรุด เสียหายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดแนวคิด “น้ำลดแล้ว แต่น้ำใจไม่เคยลด” ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนในการฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม โดยทำการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเสียหาย อย่างหนักและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวน 50 โรงเรียน แบ่งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 27 โรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด 8 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 5 โรงเรียน จังหวัดยโสธร 3 โรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม 2 โรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 โรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ 1 โรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก 2 โรงเรียน และจังหวัดพิจิตร 1 โรงเรียน สำหรับทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนได้รับมอบไปนั้น จะถูกนำไปปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนต่อไป อาทิ

• ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กำแพงที่พังจากเหตุอุทกภัย• ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน รวมถึงโรงอาหารให้กลับมาถูกสุขลักษณะ• จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย

ปีนี้เป็นปีที่13 ที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยแรกเริ่มนั้นปี 2550 ได้มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จากนั้นจึงเพิ่มโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ามา รวมไปถึงโรงเรียนที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ จะถูกพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น น้ำท่วมในปีนี้ โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 766 โรงเรียน รวมเป็นเงินจำนวน 179 ล้านบาท

โครงการ “ทุนเทพผดุงพร ปีที่ 13” เกิดจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถเป็นสื่อกลางในการส่งมอบกิจกรรมดีๆ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนให้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานของสังคมไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อผลิตบุคลากรที่ดีให้กับประเทศสืบไป

ติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ https://www.facebook.com/CHAOKOH.TH/

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต