ธอส. ยกทะเลขึ้นบก ครั้งที่ 2 จำหน่ายอาหารทะเล จากองค์การสะพานปลา หนุนรายได้ชาวประมง

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 19:31 น.
ธอส. ยกทะเลขึ้นบก ครั้งที่ 2 จำหน่ายอาหารทะเล จากองค์การสะพานปลา หนุนรายได้ชาวประมง
ธอส. ยกทะเลขึ้นบก ครั้งที่ 2 จำหน่ายอาหารทะเล จากองค์การสะพานปลา หนุนรายได้ชาวประมง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นำทีมผู้บริหารธนาคารจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูป จากองค์การสะพานปลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 โดยจำหน่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ซึ่ง ธอส.ได้ร่วมมือกับองค์การสะพานปลาจัดทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน และยังถือเป็นกิจกรรม CSR ของธนาคารอีกด้วย สำหรับรายได้จากการจำหน่ายอาหารทะเลทั้งหมดในวันนี้ มียอดรวมเป็นจำนวนเงิน 341,060 บาท ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานน้ำพุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562