วิทยาลัยนานาชาติ จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”

  • วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 16:11 น.

วิทยาลัยนานาชาติ จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา งานแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาหัวข้อ “Capitalizing Core Values” โดยคุณโชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่มิได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังเป็นการช่วยให้ผู้เข้าเสวนาเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และช่วยสืบสานต่อยอดการจัดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คน

ข่าวอื่นๆ