RISC ร่วมกับ International WELL Building Institute (IWBI) ผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีในเมืองไทย

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 16:50 น.

RISC ร่วมกับ International WELL Building Institute (IWBI) ผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีในเมืองไทย

 

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา): ดร. ฮยุนจู จาง (Dr Hyunju Jang) ที่ปรึกษาอาคารเขียวจาก Africvs ดร. นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการแอททีเรีย เท็น (Atelier Ten) ประจำกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ มร. โทนี่ อาร์มสตรอง รองประธานอาวุโส IWBI (เอเชีย) รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC คุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์ RISC คุณลลิต ธิติไพศาล วิศวกรออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน บริษัท Meinhardt (ประเทศไทย) จำกัด คุณสแมนตา อัลเลน (Samntha Allen) ผู้อำนวยการด้านพัฒนาตลาด IWBI (เอเชีย) เข้าร่วมงานสัมมนา WELL Journey Bangkok ณ ศูนย์ RISC

• ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC ผลักดันให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยเห็นความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดี เนื่องจากศูนย์ RISC ถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานของสถาบัน International WELL Building Institute

10 กันยายน 2561, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC นำเสนอวิสัยทัศน์ "For all Well-being" ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานสัมมนา WELL Journey Bangkok ณ ศูนย์ RISC ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในไทยที่สร้างตามมาตรฐาน WELL Building Standard โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง RISC และ International WELL Building Institute (IWBI)

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวถึงประโยชน์ของมาตรฐาน WELL Building Standard ที่มีต่อประเทศไทย และแบ่งปันประสบการณ์ของ RISC ในการผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

"RISC เชื่อมั่นว่ามาตรฐานการป้องกันแบบองค์รวมที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น WELL Building Standard จะสามารถช่วยประเทศไทยรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพและการเป็นอยู่ทีดี เช่นปัญหาเสียงรบกวนและปัญหาก๊าซ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารที่มีระดับสูง" รศ. ดร. สิงห์กล่าว

"เนื่องจากเราเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ยื่นโครงการเพื่อรับประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standard จึง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการเลือกใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น และเราตั้งใจที่จะแบ่งปันบทเรียนเหล่านี้เพื่อช่วยให้อาคารต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ และหวังว่าผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานในอาคารเหล่านั้นจะรู้สึกดีและสามารถทำงานในทุกพื้นที่ได้อย่างเต็มที่"

ข้อกำหนดของ WELL Building Standard มุ่งเน้นที่ 7 ประเด็นสำคัญคือ คุณภาพอากาศที่ดี (Air) น้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) ส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์ (Nourishment) แสงที่ดีต่อระบบภายในร่างกาย (Light) การกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย (Fitness) สร้างสภาวะอยู่สบายแก่ผู้ใช้งาน (Comfort) และส่งเสริมให้ผู้อยู่ในอาคารมีสุขภาพจิตที่ดี (Mind)

ภายใต้พันธกิจ "For all well – being" จึงทำให้สำนักงงาน RISC มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการและถือเป็นสำนักงานแห่งแรกของเมืองไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมระดับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง (sound masking system) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รศ. ดร. สิงห์ เน้นเป็นพิเศษถึงพันธกิจ "For all Well – being" ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ทีดีไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง "เราสามารถทำอะไรเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ และเหตุใดความยั่งยืนถึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับทุกคน" รศ. ดร. สิงห์ กล่าว

“ผมเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน และเมื่อพูดถึง ‘For All Well-being’ ผมไม่ได้หมายความเพียงแค่คนหรือมนุษย์เท่านั้น เพราะเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดต้นไม้ แมลง หรือสัตว์ จึงทำให้เราต้องเข้าใจวิธีการปรับสมดุลของความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ”

RISC มุ่งหวังให้สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ณ โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) เป็นสถานที่ซึ่งแสดงถึงการออกแบบที่ยั่งยืนและการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังเป็นแหล่งความรู้สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ เช่นห้องสมุดของวัสดุเชิงนิเวศ (Eco Material Library) เป็นต้น

นายโทนี่ อาร์มสตรอง (Mr. Tony Armstrong) รองประธานอาวุโส IWBI (เอเชีย) เข้าร่วมงานสัมมนานี้พร้อมด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารที่มารวมตัวกันอาทิ ดร. นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการ Atelier Ten (เอเชีย) ดร. ฮยุนจุง จาง (Hyunju Jang) ที่ปรึกษาอาคารเขียวจาก Africvs คุณลลิต ธิติไพศาล ผู้จัดการฝ่ายออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจาก Meinhardt ประเทศไทย และคุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส จากศูนย์ RISC

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา): มร. โทนี่ อาร์มสตรอง (Mr. Tony Armstrong) รองประธานอาวุโส IWBI (เอเชีย) คุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC มร. แอนโทนี่ อลุนเดล (Mr. Anthony Arundell) ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน Smart City, CUP Estate Management, บริษัทเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ไทยแลนด์ เข้าร่วมงานสัมมนา WELL Journey Bangkok ณ ศูนย์ RISC

ข่าวอื่นๆ