คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

วันที่ 08 ส.ค. 2561 เวลา 22:12 น.
คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

เอมอร ศรีวัฒนประภา (ขวาสุด) รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สนับสนุนเงิน จำนวน 200,000 บาท แก่ พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ (ซ้ายสุด) รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน “วันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบก” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้