เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The PBC School of Finance (PBCSF), Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือฯ ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 16:51 น.
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The PBC School of Finance (PBCSF), Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือฯ ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ (แถว 2 ที่ 7 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "Overview of CP Group and Relevant Business Opportunities in Thailand" ให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตร PBCSF B&R Finance EMBA Program จาก Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารบริษัทจากกลุ่มประเทศอาเซียน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายนพปฎล เดชอุดม (แถว 2 ที่ 1 จากขวา) รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือฯ บรรยายในหัวข้อ The Sustainability Journey of CP Group ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (แถว 2 ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.ด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บรรยายเกี่ยวกับโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และนายฐนสรณ์ ใจดี (แถว 2 ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park บรรยายในหัวข้อ How to Drive Digital Economy by Building Strong Ecosystem ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณะนักศึกษานานาชาติกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ณ อาคารทรู ทาวเวอร์