พช.เตรียมลงตรวจงานส่งเสริมชุมชนที่อุทัยฯ 9-11 มี.ค.นี้

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:27 น.
พช.เตรียมลงตรวจงานส่งเสริมชุมชนที่อุทัยฯ 9-11 มี.ค.นี้
กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 9-11 มี.ค.นี้

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9-11 มี.ค.นี้ เพื่อไปติดตามโครงการการพัฒนาชุมชนต่างๆ อาทิ การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนแต่ละพื้นที่ให้เติบโตตามอัตลักษณ์อย่างแข้มแข็ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้การอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นตัวนำสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเกษตรตลาดประชารัฐ

อธิบดี พช. ระบุว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำส่วนราชการนำไปปฏิบัติ และที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญโดยการนำทีมคณะรัฐมตรีสัญจรลงตรวจราชการและไปทำกิจกรรม อาทิ สุพรรณบุรี อยุธยา นครราชสีมา จนสามารถสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในชุมชนเป็นอย่างมาก