logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

แนะไทยเดินเครื่อง "BECCS" ผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพร้อมเก็บคาร์บอนแลกเครดิต

07 มิถุนายน 2566

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แนะไทยใช้เทคโนโลยี "การผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (BECCS) ใช้พืชผลิตเชื้อเพลิง พร้อมกักเก็บคาร์บอนแลกเครดิต

สื่อเครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ได้จัดงานสัมมนา “Innovation Keeping the World นวัตกรรมรักษ์โลก ไทยอยู่จุดไหน?” จบครบทุกประเด็นรับมือ “โลกรวน” ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

แนะไทยเดินเครื่อง "BECCS" ผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพร้อมเก็บคาร์บอนแลกเครดิต

Session: Climate Tech เทคโนโลยีรับมือโลกเปลี่ยน

คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปรียบเทียบปัญหาโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญว่า เป็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

  • ทุกข์ คือปัญหาที่เรากำลังเผชิญ เช่น เรากำลังเผชิญหน้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • สมุทัย คือการรู้สาเหตุของทุกข์ เช่น ก๊าซเรือนกระจก(GHG)
  • นิโรธ คือการหาทางออก อย่างเวทีระดับโลก (COP) ก็พยายามกดดัน ออกกฎระเบียบระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงปารีส, Protocol, ESG เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษของแต่ละประเทศ
  • มรรค คือการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ เราต้องทำ Climate Action ลงมือทำ เราปล่อยไม่ได้อีกแล้ว เวลาเราเหลือน้อยมาก และเราต้องคิดได้แล้วว่าเราจะอยู่กับมันยังไง หรือที่เราเรียกว่าการปรับตัว (Adaptation)

ส่วนเทคโนโลยีที่สำคัญมีอยู่ 3 แบบคือ เทคโนโลยีสำหรับการลด สำหรับการปล่อย และสำหรับการดูดกักเก็บ

สำหรับเทคโนโลยีดูดกลับคาร์บอน (Carbon Removal Technology) วันนี้ประเทศไทยต้องเจาะลึกในด้าน Nature-based solutions ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเพิ่ม (Afforestation) การฟื้นคืนผืนป่าที่ทรุดโทรม (Reforestation) การรักษาไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า รวมถึงเรื่องการใช้พื้นที่ดินที่เป็น wet land มาเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับงานวิจัยของไทยที่เราสามารถสร้างงาน และช่วยให้เก็บคาร์บอนได้มากขึ้น

แต่ที่น่าสนใจและน่าแนะนำให้ไทยทำอีกตัวหนึ่งคือ การผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Bioenergy with carbon capture and storage: BECCS) เทคโนโลยีนี้จะนำผลิตภัณฑ์จากพืชมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้เราก็เก็บมันไว้ด้วย ตัวนี้จะได้ทั้งสองอย่าง คือ กักเก็บระหว่างปลูก แทนฟอสซิล แล้วยังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ด้วย อันนี้จะได้เครดิต

อย่างไรก็ตาม Climate Tech เราไม่ต้องคิดอะไรไกลตัว แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราคิดเองได้โดยนักศึกษาของเราหรือบริษัทต่างๆ แทนที่เราจะซื้อ เราก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มันก็จะสร้างระบบเศรษฐกิจ และเสริมสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมาย แล้วเรียกสิ่งนี้ว่า Climate Tech Thailand สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด