posttoday

กมธ.ที่ดินฯ หารือประเด็นทับลาน ชี้ควรนำกลุ่มมีพื้นที่ทับซ้อนร่วมพิจารณา

10 กรกฎาคม 2567

"กมธ.ที่ดิน" เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือจัดสรร ที่ดินทำกินทับลาน 17 ก.ค.นี้ ชี้ ควรนำ 3 กลุ่ม ที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเข้าพิจารณาด้วย

นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน กล่าวถึงการ ประชุมของกรรมาธิการที่ดินว่าวันนี้จะมีการประชุม เพื่อขอมติเรื่องจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาใน 17 กรกฎาคมนี้ พร้อมยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วเพราะมีกรอบเวลา หลังทำประชาพิจารณ์หลังทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จในวันที่ 12 กรกฎาคม และกรมอุทยานแห่งชาติ จะรวบรวมความคิดเห็นพิจารณาภายใน 30 วัน

 

ส่วนที่สังคมยังสับสนว่าที่ดินที่มีการจัดสรรให้เป็นที่ดินทำกิน เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินหรือเป็นที่ดิน ที่เป็นพื้นที่ป่า นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องป่าทับลานคณะกรรมาธิการเคยนำเข้าพิจารณามาแล้ว ยังมีข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. กลุ่มคนที่อยู่มาก่อนจะประกาศพื้นที่อุทยาน หรือบุคคลที่หน่วยงานรัฐ นำเข้ามาเช่นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ของกองทัพตั้งแต่ปี 2523 ตามนโยบาย ที่66/23 สมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2.ที่ดินสปก.ที่มีประกาศ หลังมีอุทยานแห่งชาติแล้ว ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำประโยชน์ทำกินตามที่รัฐให้สิทธิ์ทำกินในการทำเกษตร

3. กลุ่มคนที่มีคดีกับอุทยาน ประมาณ 552 คดี

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม มีพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงควรที่จะนำเอา 3 กลุ่มนี้มาร่วม พิจารณา

ส่วนข้อมูลเบื้องต้นที่คณะกรรมาธิการเคยศึกษามีประชาชนที่มีสิทธิ์ประมาณกี่ไร่ นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ตนอยากให้มีการพูดคุยกันในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ได้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลคร่าวๆขณะนี้มีที่ดินสปก.ประมาณ 60,000 - 70,000 ไร่ ซึ่งในวันนั้นจะมีความชัดเจน