posttoday

บอร์ดกสทช.เคาะยกเลิกกฎ Must Have เปิดรับฟังความเห็น 30 วัน

23 มีนาคม 2566

ทำให้ไม่ต้องถ่ายทอดสด 7 กีฬารายการสำคัญบนฟรีทีวี มอบหมายสำนักงานจัดการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเป็นเวลา 30 วัน

วันนี้ (23 มี.ค. 2566 ) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 ( Must Have )

โดยมีการระบุในประกาศฯ ให้ 7 รายการกีฬาสำคัญถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการฟรีทีวีเท่านั้น ได้แก่ 1.การแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) 2.การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) 3.การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) 4.การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) 5.การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games) 6.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) และ 7.การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic Games) 

ทว่า ที่ผ่านมากลับประสบปัญหาในการบังคับใช้ และกสทช.ต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุน ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศ กสทช. ประกาศดังกล่าวโดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และที่แก้ไขเพิ่มเติม