posttoday

'ปิยะวัฒน์'เผยชาวนา 14จังหวัดเศร้าขอเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปุ๋ย

17 พฤศจิกายน 2565

“ปิยวัฒน์” ชี้เงินอุดหนุนผลิตข้าวอินทรีย์  2 ปีผ่านยังล่องหน ชาวนา 14 จังหวัดเศร้า ไร้เมล็ดพันธุ์ข้าวลงนา กรมการข้าวขอแจกปุ๋ยทดแทน

นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ  ส.ส. ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ถึงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 34 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีเกษตรกรจำนวน 450,013 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าว 3,414,142.04 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว 34,128,306 กิโลกรัม งบประมาณ 932,152,161 บาท กรมการข้าวยอมรับว่าสามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ข้าวได้เพียง  20 จังหวัด ส่วนอีก 14 จังหวัดยังไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะมีไม่เพียงพอ ดังนั้นกรมการข้าวจึงประสงค์จะเปลี่ยนจากเมล็ดพันธ์ข้าวเป็นการมอบปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรแทน พร้อมจะเร่งติดตามการดำเนินการชดเชยเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
 

นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเกษตรกรของ "โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์" ปี 2564 จนถึงเวลานี้ จะเข้าสิ้นปี 2565แล้ว กรมการกรมการข้าวได้แต่ตอบว่าจะเร่งให้เร็วที่สุด เพราะเกือบ 2 ปีเกษตรกรยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อใด

ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่คือจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครอบครัว รัฐบาลต้องลดขั้นตอนและเร่งจ่ายเงินชดเชยโดยเร็วที่สุด เพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินภาษีของประชาชน ไม่ควรที่จะดึงเวลาไปมากกว่านี้ เพราะด้วยราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้น