posttoday

"สส.มุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล"หยุดทำหน้าที่ศาลฎีการับคดีทุจริตเลือกตั้ง

11 กรกฎาคม 2567

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯแจ้งที่ประชุมมุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล สส.นครศรีธรรมราช เขต8 พรรคภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับคำร้องทุจริตเลือกตั้ง ทำให้เหลือยอด สส.ทำหน้าที่ 499 คน เสี่ยงกึ่งหนึ่ง 250คน

เมื่อวันที่ 11ก.ค.67 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงคำสั่งศาลฎีกาว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล สส.นครศรีธรรมราช เขต8 พรรคภูมิใจไทย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ประกอบพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มาตรา138 และมาตรา 139 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 จึงมีผลให้นางมุกดาวรรณ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาทำให้สส.ในสภาฯเท่าที่มีอยู่มีจำนวน 499 คน กึ่งหนึ่งคือ 250 คน

ก่อนหน้านี้เมื่อ 5ม.ค.67 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีมติแจกใบแดงนางมุกดาวรรณและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรณีแจกเงินไปลงคะแนนให้ตัวเอง หัวละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท และเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปราศรัย

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 8 ประกอบด้วย อำเภอช้างกลาง อำเภอนาบอน อำเภอฉวาง และอำเภอพิปูน เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 นางมุกดาวรรณได้ 23,393 คะแนน เป็นลำดับที่ 1 

 
 

ในวันที่ 18ม.ค.2567 นางมุกดาวรรณ แถลงข่าวที่รัฐสภาว่า ขั้นตอนการดำเนินการในการพิจารณาว่าความผิดของการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังไม่สิ้นสุด แต่พร้อมเคารพคำพิพากษาศาล.