posttoday

กกต.ออกกฎเข้ม ผู้สมัครสว.67 ห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อ ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 1ปี

22 พฤษภาคม 2567

กกต.ออกกฎเข้ม ห้ามผู้สมัครสว.67 แนะนำตัวผ่านสื่อ ให้สัมภาษณ์ ทุกแพลตฟอร์ม ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น ถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี เน้นย้ำ ผู้สมัครกลุ่มสื่อ นักร้อง นักแสดง พิธีกร ห้ามใช้วิชาชีพแนะนำตัว ฝ่าฝืนเจอจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมถอนสิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ ข้อห้ามผู้สมัครเลือก สว.  ซึ่งประกอบวิชาชีพทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร เป็นต้น ใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว 

หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 5 ปี
 

กกต.ออกกฎเข้ม ผู้สมัครสว.67 ห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อ ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 1ปี

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ ข้อห้ามผู้สมัครเลือกสว. แนะนำตัว ทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน นักข่าว หรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการทางแพลตฟอร์มดิจิทัล 

หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อ11 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวใน การเลือกสว.2567 รวมถึงมาตรา 36 และมาตรา 70 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561

กกต.ออกกฎเข้ม ผู้สมัครสว.67 ห้ามแนะนำตัวผ่านสื่อ ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 1ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  กกต.กำหนดให้มีการรับสมัครสว.67. ระหว่างวันที่ 20-24พ.ค. โดยยอดผู้สมัครวันที่ 20-21พ.ค. มียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น  11,249 คน  สำหรับกระบวนการเลือกสว.จะมีการเลือกสว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. ระดับประเทศ 26 มิ.ย. และจะมีการประกาศผลการเลือกว่าที่ 200สว.ชุดใหม่ ในเดือนกรกฎาคม