logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

รับ ลูกสาวนายกฯ ควักเงินเอง ร่วมคณะบินประชุมUNGA ยก 3 เหตุผล เช่าเหมาลำ

19 กันยายน 2566

นัทรียา รองเลขานายกฯ ชี้แจง เศรษฐา เช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทย เดินทางมาร่วมประชุม UNGA78 ยก 3 เหตุผลแจง ต้องรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายทุกอย่างโปร่งใส ระบุ ลูกสาวนายกฯ ร่วมเดินทางด้วยเพื่อช่วยงานแม่ แต่ควักเงินเอง ไม่มีภารกิจเกี่ยวกับ นายกฯ

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีประเด็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยในการเดินทางมาร่วมประชุม UNGA78 ที่ New York ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยต้องการชี้แจงให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดข้อถกเถียงในสังคม ดังนี้

1. เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย โดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นแขกของผู้นำของสหรัฐฯ จึงมีหน่วยงาน Secret Service จาก Homeland Security ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่คุ้มกัน ตั้งแต่เครื่องแตะพื้น ซึ่งจะทำให้เครื่องบินที่นายกรัฐมนตรีโดยสารมาต้องจอดบนลานจอด เพื่อให้หน่วย Secret service ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย นับตั้งแต่เครื่องลงจอด นายกรัฐมนตรีลงจากเครื่อง จนนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถ

ถ้าหากนายกรัฐมนตรีโดยสารเครื่องพาณิชย์จะทำให้กระทบผู้โดยสารทั่วไป ที่ต้องเสียเวลารอกระบวนการ อย่างต่ำ 1 ชั่วโมงกว่าจะได้ไปลงที่อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้โดยสารท่านอื่น หากต้องขึ้นเครื่องบิน Connecting Flight หรือผู้โดยสารที่เร่งรีบในการเดินทาง นอกจากผลกระทบต่อผู้โดยสารบนเครื่องแล้ว อาจทำให้เกิดกรณีฟ้องร้องได้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเหมาลำ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส และเปิดเผยบนเว็บไซต์อย่างถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราคาประเมิน ในส่วนของประเด็นค่าอาหารบนเครื่องบินฯ อาหารที่เสิร์ฟบนเครี่องบินมีกระบวนการที่พิเศษ เนื่องจากต้องรักษาความสะอาด ผ่านกระบวนการ และการตรวจสอบให้เสิร์ฟบนเครื่องบินได้ โดยขอชี้แจงว่า การบินไทยนำเสนอราคาที่ถูกกว่าเครื่องบิน ทอ. 

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใกล้ชิด ขอชี้แจงว่า ลูกสาวนายกรัฐมนตรีชำระเงินตามหลักการโดยใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางครั้งนี้ และโดยที่ภริยาของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเชิญ เพื่อมาดูงานการจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และความเป็นอยู่ของชุมชนไทย ลูกสาวของท่านนายกจึงเดินทางมาช่วยงานคุณแม่ ไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี แต่ออกค่าใช้จ่ายเอง