logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ครม.อนุมัติเที่ยวด้วยกันเฟส5 จำนวน 560,000 สิทธิ์ เริ่ม ก.พ.-ก.ย.66 

ครม.อนุมัติเที่ยวด้วยกันเฟส5 จำนวน 560,000 สิทธิ์ เริ่ม ก.พ.-ก.ย.66 

24 มกราคม 2566

อนุชา โฆษกรัฐบาล เผยครม.อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5  จำนวน 560,000 สิทธิ์ เริ่ม ก.พ.-ก.ย.66 วงเงินงบประมาณ 2,016 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดจนการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศภายหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และส่วนที่ 2 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวงเงินงบประมาณ 2,016 ล้านบาท ให้ 560,000 สิทธิ์ เป้าหมายจำนวน 112,000 คนโดย 1 คนจะได้ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ที่จากเดิม 10 สิทธิ์ 

ทั้งนี้ จะเป็นการกระจายตัวนักท่องเที่ยวในประเทศ ที่ประกอบด้วย ห้องพัก 560,000 สิทธิ์โดยรัฐสนับสนุนให้ไม่เกิน 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง และมีคูปองอีวอเชอให้อีกจำนวน 560,000 สิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยรัฐสนับสนุนให้ 40% แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อสิทธิ์ โดยโครงการนี้จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกันยายน 2566 ซึ่งจะมีการชี้แจงถึงรายละเอียดการลงทะเบียนอีกครั้ง