logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"บัวสอน-สฤษดิ์" อดีตส.ส. เชียงราย ย้ายซบ “สุดารัตน์”

25 ธันวาคม 2565

บัวสอน ประชามอญและสฤษดิ์ อึ้งอภินันท์ อดีตส.ส. เชียงราย 4สมัย ย้ายซบพรรคไทยสร้างไทย พร้อมลุยเปิดศูนย์ประสานงานและมอบบัตรเครือข่ายประชาชน กว่า 1 ล้านราย ด้านสุดารัตน์ ย้ำ 3 นโยบายหลัก และตั้งเป้าสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มรายได้ให้คนเชียงรายปีละ 30-50%

ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้เปิดตัวอดีตสส. 4 สมัย 2 คือ อดีตส.ส.บัวสอน ประชามอญ และอดีตส.ส. สฤษดิ์ อึ้งอภินันท์ อดีตส.ส. เชียงราย ที่ย้ายมาอยู่กับพรรคไทยสร้างไทย พร้อม เปิดตัวผู้สมัคร สส.จังหวัดเชียงราย อีก 3 คน คือนายอภิชิต ศิริชัย นายรชฎ อึ้งอภินันท์ นายอุดมเดช ดวงแก้ว 

โดยในวันนี้อดีต สส. บัวสอน ประชามอญ ที่ได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย ได้ทำการเปิดศูนย์ประสานงาน พรรคไทยสร้างไทยเขต 8 และ ร่วมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน มีพี่น้องชาติพันธ์ม้ง อิวเมี่ยน อาข่า ไทล้านนา ไทอีสาน เข้าร่วมงานกว่า 6,000 คน และมอบบัตรเครือข่ายบำนาญประชาชน ให้กับสมาชิกที่มาร่วมสมัครเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชนกันอย่างล้นหลาม
 

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่าภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าชายแดน สามารถระบายสินค้าทางการเกษตรออกไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญได้ แต่ที่ผ่านมาผู้มีอำนาจไม่เคยวางเป้าหมายในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับภาคเหนือ หรือจังหวัดเชียงรายเลย ไม่สนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ แต่พรรคไทยสร้างไทยมองเห็นศักยภาพของภาคเหนือ อย่างเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆได้ 

โดยผ่านนโยบาย 3 สร้างของพรรคไทยสร้างไทย 
1.การสร้างพลังอำนาจให้กับประชาชน เช่นการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดที่จังหวัดเชียงราย แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากติดขัดปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายที่กดทับ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายในการพักหรือแขวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากินไว้ กว่า 1,300 ฉบับไว้ 3-5ปี ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เคยมีข้อจำกัดในด้านกฎหมายจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 

รวมถึงพรรคไทยสร้างไทยที่ยังมีกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะการพักหนี้ ไว้ 3ปี และชำระดอกเบี้ยให้เกษตรกร 2ปี ให้เกษตรกร คนตัวเล็ก SMEs ลุกขึ้นมาสู้ได้
และจะมีการเติมทุนด้วยกองทุนคนตัวเล็กที่ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือนเท่านั้น เพื่อให้พี่น้องในชนบทตั้งตัวได้ด้วยแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก

2.การสร้างรายได้ เช่นที่เชียงรายจะเน้น 3 เรื่อง
1.เรื่องการท่องเที่ยว 2.เรื่องสินค้าเกษตร ที่เชียงรายจะเป็นศูนย์ใหญ่ ในการแปรรูปและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ส่งไปยังประเทศจีน 3.การพัฒนาเชียงรายให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องชาวเชียงรายและจังหวัดเชียงรายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30%-50%

3.สร้างความสุขด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทและการลงทุนสร้างอนาคตให้ลูกหลานด้วยนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี 

นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังย้ำด้วยว่า พรรคไทยสร้างไทย มองเห็นปัญหาและมีนโยบายที่มีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี