logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

"ชินวรณ์"มั่นใจ31ส.ส.ลาออกไม่กระทบสภา

15 ธันวาคม 2565

"ชินวรณ์"มั่นใจ31ส.ส.ลาออกไม่กระทบองค์ประชุม เรียกร้องนายกฯอย่านำมาเป็นเงื่อนไขยุบสภา ชี้ฝ่ายค้านยังขอเปิดลงมติไม่ไว้วางใจได้ เชื่อรัฐบาลพร้อมชี้แจง 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการลาออกส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวม 31คน มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อองค์ประชุมของสภา เนื่องจากส.สฝ่ายรัฐบาล ยังมีเสียง 250 เสียง และฝ่ายค้านเหลือ 192 เสียง  รวมมีส.ส.ทั้งหมด 442 คน ก็เสียงกึ่งหนึ่งก็จะเหลือ 221 คนจึงมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปได้  เพราะยังมีร่างกฎหมายสำคัญที่รอการพิจารณาอยู่หลายฉบับ ทั้งร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง , ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต, ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,รวมถึงร่างกฎหมาย ที่สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)มีการแก้ไขและส่งกลับมาให้สภาเห็นชอบ
 

ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.สและพรรคการเมืองขึ้นทูลเกล้าแล้วนายชินวรณ์ เห็นว่า หากร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับ ก็ไม่จำเป็นที่นายกรัฐมนตรีพิจารณายุบสภา และไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีนำเหตุผลการลาออกของส.ส. หรือสภาไม่ครบองค์ประชุมมาพิจารณายุบสภาเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายในฝ่ายนิติบัญญัติ และเห็นว่าการลาออกของส.สในช่วงปลายสมัยเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งฝ่ายค้านก็ยังสามารถยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา152 ได้ และมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะชี้แจงในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ 

นายชินวรณ์ ยังเรียกร้องไปยังส.ส.และส.ว.ให้ความร่วมมือในการประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงต้นปี 2566ที่จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่ให้แก่ครูและอาจารย์ทั่วประเทศ