logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"ธรรมนัส"จ่อนั่งหัวพรรคเศรษฐกิจไทยแทน"บิ๊กน้อย"

24 พฤษภาคม 2565

กก.บห.พรรคเศรษฐกิจไทย 15 คนลาออกเปิดทาง"ธรรมนัส"ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อประกาศแนวทางไม่เอาบิ๊กตู่หลัง"พล.อ.วิชญ์"ลาออก

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้เกิดข่าวความขัดแย้งภายในพรรคตามที่ปรากฏต่อสื่อมวลชน กรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คนได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการมืองแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ เพื่อให้กรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ทำให้พรรคมีความเข้มแข็ง ฃไปสู่จุดมุ่งหมายได้ และทุกคนจะร่วมมือกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพรรค ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พรรคของก็จะมีความเป็นปึกแผ่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อใครมีปัญหาก็ควรหันมาพูดจากันในพรรคก่อน ไม่ควรนำไปพูดข้างนอกพรรค ทำให้เกิดสร้างความเข้าใจผิดภายนอก ส่งผลกระทบต่อพรรค แบบนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปได้ ซึ่งเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งจึงได้ตัดสินใจยุติปัญหาดังกล่าว

นายบุญสิงห์ ยังกล่าวว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย มีจำนวน 22 คน เมื่อยื่นลาออกครึ่งหนึ่ง หรือจำนวน 12 คน ถือว่าพ้นสภาพกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแล้ว  และหลังจากนี้ ทางพรรคจะจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ ภายใน 45 วัน ตามกรอบข้อบังคับของพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อจะให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินงานได้ตามปกติต่อไป

"เรามีความเข้าใจที่ตรงกันว่า เมื่อพรรคมีปัญหา ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะปัญหาต่างๆไม่ใช่อุปสรรคทำให้ท้อถอย หากแต่เป็นพลังให้พรรคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพรรคจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตามจุดยืนของพรรคที่ได้ประกาศไว้ " นายบุญสิงห์ กล่าว

ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ลาออกจากหัวหน้าพรรค เนื่องจากวางตัวลำบาก เพราะเป็นทหารและใกล้ชิดทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ประกาศไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จึงทำงานด้วยกันไม่ได้ ทางออกคือลาออกจากหัวหน้าพรรค และเพื่อให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันใหม่ จึงต้องให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่ง ซึ่งล่าสุดได้มีการวางตัวให้ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อขับเคลื่อนทิศทางในการไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ได้อย่างเต็มที่

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยที่ยื่นลาออก ประกอบด้วย 1 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์2  นายไผ่ ลิกค์3 นายสมศักดิ์  คุณเงิน4 นายจีรเดช ศรีวิราช5 นายพรชัย อินทร์สุข 6 น.ส.จอมขวญั กลับบ้านเกาะ7 นายยุทธนา โพธสุธน8 พล.ต.อ.ยงยุทธ  เทพจำนงค์9 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข10 นายปัญญา จีนาคำ11 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ 12 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ13 นายธนสาร ธรรมสอน14 นายปัญญา พุกราชวงศ์15 นายพดล สงวนพนัธ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ พล.อ.วิชญ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ตัดสินใจอยากลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย แต่วันนี้ (24 พ.ค.65) มีหลายคนโทรศัพท์เข้ามาบอกให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ควรแก้กัน 

นอกจากนี้ พล.อ.วิชญ์ ยอมรับด้วยว่า มีความไม่เข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ต่างคนต่างทำ เลยคิดว่าไปด้วยกันลำบาก แต่สิ่งสำคัญถ้ารับฟังทั้งสองฝ่าย มันก็ไปได้ แต่นี่คือ การรับฟังไม่มี ไปเชื่อบุคคลที่สามบ้าง ซึ่งมองว่าไม่น่าจะทำแบบนั้น เห็นคนอื่นในพรรคที่เข้ามาใหม่ ก็เห็นใจตั้งใจมาทำงานเพื่อบ้านเมือง พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คงผิดหวัง