logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
นิด้าแนะรัฐบาลใหม่ลดภาษีนิติบุคคล

นิด้าแนะรัฐบาลใหม่ลดภาษีนิติบุคคล

28 มิถุนายน 2554

นิด้า แนะรัฐบาลใหม่ลดภาษีนิติบุคคล ดันเอกชนเป็นหัวหอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแทนการลงทุนจากรัฐบาล

นิด้า แนะรัฐบาลใหม่ลดภาษีนิติบุคคล ดันเอกชนเป็นหัวหอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแทนการลงทุนจากรัฐบาล

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (MPA NIDA)  เปิดเผยว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ จะต้องเตรียมรับมือกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังที่กดดันต่อภาวะเศรษฐกิจของไทย ซึ่งอยากจะฝากให้รัฐบาลใช้นโยบายที่ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนในการเป็นหัวหอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนการลงทุนจากรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินนโยบายการคลังไม่สามารถทำได้มากนัก เพราะมีงบลงทุนเพียง 20% จากงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด หากรัฐบาลเลือกการกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็มีความเป็นห่วงสถานะของหนี้สาธารณะที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จนอาจเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ รัฐบาลชุดใหม่ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเอกชน โดยลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น และยังสามารถช่วยให้ภาคเอกชนของไทยลดต้นทุนดำเนินงานในภาวะที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยแนวโน้มดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน และค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และอาจทำให้ภาคเอกชนที่เคยหลีกเลี่ยงภาษีเพราะจ่ายภาษีไม่ไหวกลับเข้ามาสู่ระบบอีกด้วย 

"โจทย์ที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้คือ จะทำอย่างไรที่จะหารายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีเพียง 17% ของจีดีพีเท่านั้น และต้องไม่กระทบการค้าการลงทุน ซึ่งผมมองว่าการลดภาษีนิติบุคคลลงมาเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนดีขึ้น และยังสามารถดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้มากขึ้น เกิดการจ้างงานมากขึ้น มีการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) เพิ่มขึ้นด้วย" นายมนตรีกล่าว

นอกจากนี้ รัฐบาลชุดใหม่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออก การค้าและการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เพราะปัจจุบันไทยมีการค้าการลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็น 72% ของจีดีพี ดังนั้น รัฐควรบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออก โดยพยายามหาตลาดส่งออกใหม่ๆ หรือมองประเทศเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี เช่น จีนและอินเดีย และลดน้ำหนักการค้ากับประเทศในแถบสหรัฐ ยุโรปและญี่ปุ่น ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ