ชื่นใจ

วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 08:01 น.
เรื่องมงคล งานมงคล

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาปีนี้ สำคัญเป็นพิเศษ

11-14 พ.ค.นี้ มีงานที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

12-14 พ.ค. มีอีกวงที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

14-17 พ.ค. ก็จัดที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

มีคนสำคัญทั่วโลกมาร่วมกว่า 5,000 คน รวมทั้งพระสังฆราชกัมพูชา นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ฯลฯ

งานนี้เป็นงานใหญ่ เพราะครบ 26 ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

นั่นคืองานมงคล

ส่วนเรื่องมงคล คือ ในหลวงพระอาการดีขึ้นอย่างมาก

ในไม่ช้านี้จะเสด็จฯ ออกให้คณะตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เตรียมตัวชื่นใจกันทั่วหน้า