กกต.เล็งเสนอมาร์คเลือกตั้งยังรุนแรง

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 16:23 น.
 “มาร์ค” ยังไม่ได้คุย กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง “สดศรี”ถามกลับ จะแก้กฏหมาย 2 ฉบับให้ได้หรือไม่ หรือจะเลื่อนยุบสภาออกไป เตรียมข้อเสนอต่อรัฐบาล เลือกตั้งยังมีความรุนแรง

นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้หารือกับกกต. ในการกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งคาดว่าหากจะยุบสภาในเร็วนี้ ก็ต้องมีการเลือกตั้งในเดือนเม.ย. ทางกกต.ก็คงต้องแจ้งให้ทราบว่าในเดือนเม.ย.จะมีวันหยุดยาวหลายวัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด การกำหนดวันเลือกตั้งในช่วงดังกล่าว จะทำให้มีผู้มาใช้สิทธิน้อย  โดยกกต.ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นดังนั้นจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งไปในช่วงต้นเดือนได้หรือไม่

นอกจากนี้ก็จะมีการแจ้งให้นายกฯทราบถึงปัญหาของกกต.กรณีที่มองว่ามาตรา 7 วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข กำหนดว่าหากการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ไม่แล้วเสร็จนั้นให้กกต.ออกประกาศกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งนั้น  เป็นการกำหนดให้ออกประกาศได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.

“ถ้ารัฐบาลจะยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้ก็ต้องมีความชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าจะไม่เกิดปํญหาใดๆตามมา โดยกกต.ก็จะถามรัฐบาลว่า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับจะแก้ไขให้กับกกต.ได้หรือไม่ หรือจะชะลอการยุบสภาออกไปก่อน รวมทั้งต้องถามนายกฯว่ามีเจตนาจะยุบสภาเมื่อไร ไหม ซึ่งเป็นเรื่องที่กกต.ต้องชี้แจงให้นายกฯทราบ แต่ถ้านายกฯบอกว่าจะต้องยุบสภาเพียงอย่างเดียว ก็จะเป็นภาระหนักกับกกต. ที่อาจต้องพิจารณาว่าควรจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ว่า จะสามารถออกประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายลูกอีก 2 ฉบับดังเช่นกฎหมายเลือกตั้ง ได้หรือไม่เพราะกกต.ก็ไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องศาลเกี่ยวกับอำนาจและการจัดการเลือกตั้งของกกต.กันภายหลัง” นางสดศรี กล่าว

อย่างไรก็ตามกกต.ยังมีความห่วงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทำให้นักการเมืองแต่ละฝ่ายไม่สามารถไปหาเสียงในทุกพื้นที่ได้ ซึ่งกกต.กำลังพิจารณาว่าหากมีการยุบสภาแล้วอาจต้องขอกำลังทหารเข้าไปดูแลความปลอดภัยของผู้สมัคร โดยจุดนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กกต.ต้องของบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้วงเงินสูงกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา

“กกต.มีเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดรวมแล้วแค่ 2 คนอุปกรณ์ในการป้องกันม็อบก็ไม่มี  ถามว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งยังเป็นอยู่อย่างนี้ ฝ่ายหนึ่งไปหาเสียงในพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ถามว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งควรมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่อยากให้พิจารณา ซึ่งในส่วนของกกต.ถ้าถึงจุดนั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นกกต.ก็อาจจำเป็นต้องเสนอขอเรื่องนี้ไปยังรัฐบาล" นางสดศรี กล่าว