เกษตรฯพร้อมแจงงบกลาง1.6 พันล้าน

วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 10:28 น.
รมว.เกษตรฯ เผย พร้อมแจงงบงบกลาง 1.6 พันล้าน ระบุใช้สำหรับการซ่อมแซงโครงการชลประทานที่เสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา

นายธีระ  วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กล่าวถึงงบประมาณกลางปี  2554 ของกระทรวงเกษตรฯ วงเงิน 1.6 พันล้านบาท ว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นงบที่ใช้สำหรับการซ่อมแซงโครงการชลประทานที่เสียหายจากอุทกภัยทั่วประเทศ ที่ผ่านมา ซึ่งทางกระทรวงขอไป 3 พันล้านบาทแต่ทางสำนักงบประมาณให้เจียดจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในการซ่อมแซมไปก่อน บางส่วนที่เกินกำลังที่จะเจียดจ่ายได้จึงต้องงบกลาง   ซึ่งหากมีการอภิปรายงบประมาณก้อนนี้ก็พร้อมที่จะชี้แจง

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเสียหายมากโดยเฉพาะคลองส่งน้ำ กรมจึงได้เสนอขอใช่งบกลางเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงการชลประทาน แต่สำนักงบให้กลับไปใช้งบประมาณของหน่วยงานไปก่อน แต่เมื่อไม่มีเพียงพอและรัฐบาลจะมีการตั้งงบกลางปีเข้ามา  กรมจึงได้เสนอของบประมาณก้อนดังกล่าว   ซึ่งทุกโครงการจะมีทั้งภาพถ่ายและพิกัดโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ฉะนั้นยืนยันว่าจะไม่มีการสอดไส้เพื่อให้นักการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างแน่นอน  แต่ที่งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโครงการชลประทานมากที่สุดและน้ำท่วมขังอยู่นานที่สุด 

“ในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มสำรวจแล้วได้สั่งการให้มีการบันทึกภาพความเสียหาย พิกัดพื้นที่ เพื่อเตรียมชี้แจงเพราะมั่นใจว่าต้องมีคนสงสัย ว่าทำไมกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทานได้งบกลางกรมเดียว ซึ่งก็ไม่จริง เพราะเดิมมีการขอมาหลายกรมแต่สำนักงบให้กลับไปใช้งบของแต่ละกรม ชองกรมชลฯเสียหายมากจึงต้องขอ ซึ่งพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดคือพื้นที่ภาคกลางที่น้ำท่วมนานและมีโครงการชลประทานมากที่สุด และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยจากแม่น้ำมูนและแม่น้ำชี   และงบประมาณก้อนนี้ได้รวมโครงการตามนโนบายของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาที่จะต้องมีการทำโครงการแก้มลิงเพิ่ม  4 แห่งวงเงิน  270  ล้านบาทและการขุดลอกคลองที่อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  154 ล้านบาทด้วย “นายชลิตกล่าว//