มาร์คยันไทยให้ความสำคัญปราบคอร์รัปชั่น

วันที่ 29 ม.ค. 2554 เวลา 13:44 น.
นายกฯ เผย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามคอร์รัปชั่น  รับปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องรุนแรงของไทย

ในการประชุม World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 41 ที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศชั้นนำหลายสำนัก โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการรักษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ รวมถึงสถานการณ์การเมืองไทยสู่การเลือกตั้ง และการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวต่างชาติด้วย
         
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งย้ำว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามคอร์รัปชั่น และเน้นย้ำให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ยอมรับว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องรุนแรงของไทย ซึ่งต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ นั้น ต่างชาติส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับในภาพเศรษฐกิจของไทยที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว