"บุญจง" เข้าทำงาน มหาดไทยวันแรก

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 11:06 น.
“บุญจง” รีเทิร์นเก้าอี้ มท.2  ระบุ ยังไม่เพิ่มเงินเดือนให้ 5 ตำแหน่ง  อบต. ชี้ใช้เงินมาก  อัด ควรเรียกร้องงบพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า

เมื่อเวลา 07.39 น. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย ได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย และเข้าทำงานในตำแหน่ง รมช.มหาดไทยครั้งที่ 2 เป็นวันแรก โดยนายบุญจงกล่าวว่า ที่เพิ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ ม.175 รัฐมนตรีจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน ทั้งนี้ จะกลับมากำกับดูแลหน่วยงานไหนนั้น ต้องรอให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เป็นผู้มอบหมายงานอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคดีเลือกตั้งที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้พร้อมชี้แจงทุกคดี

นายบุญจง กล่าวว่า เรื่องที่นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ( อบต.) ระบุว่า จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเพิ่มเงินเดือน อบต.ในอีก 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. เลขานุการนายก อบต. เลขานุการสภา อบต.  นั้น ต้องรอเจรจาอีกครั้ง และเงินเดือนนายก อบต.ใหม่ ก็ยังไม่ได้รับ ต้องดูก่อนว่า ทำงานผ่านไป 1 เดือน แต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้าง  ส่วนที่มีการระบุว่า ตนเองได้เห็นชอบตามร่างที่สมาคมเคยเสนอมาเมื่อปี 53 แล้วนั้น กระบวนการไม่ได้ขึ้นกับตนเองคนเดียว ต้องดูกรมบัญชีกลางด้วยว่า ค่าตอบแทนสอดคล้องกับค่าตอบแทนเทศบาลและงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งเดิม เขาจะขอเท่านายกเทศบาล แต่ทำไมได้ ใช้เงินเยอะมาก

นายบุญจงกล่าวต่อว่า ถ้าจะมีการเคลื่อนไหวจาก อบต.ในเรื่องนี้ ก็เคลื่อนไหวได้ รวมตัวมาพบได้ แต่อย่ามากดดัน แต่ไม่ยืนยันว่า จะได้ตามที่เคลื่อนไหว ขอให้มีอะไรมาคุยกันดีกว่า เพราะตำแหน่ง อบต.มาจากการเลือกตั้ง การเรียกค่าตอบแทนต้องมีสติ เหตุผล ประชาชนจะถามเอาได้ว่า ทำไมเรียกร้องให้ตัวเอง แต่ไม่เรียกร้องขอค่าสาธารณูปโภคให้ท้องถิ่น ซึ่งถ้าขึ้นเงินเดือนตามบัญชีที่ได้รับการเสนอมา จะกระทบงบประมาณแผ่นดินถึง 3,000 ล้านบาท