logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
บิ๊กตู่บอกไม่อยากพูดรัฐบาลไหนสร้างหนี้จำนำข้าว 9.57 แสนล้าน

บิ๊กตู่บอกไม่อยากพูดรัฐบาลไหนสร้างหนี้จำนำข้าว 9.57 แสนล้าน

31 พฤษภาคม 2565

บิ๊กตู่โต้กลางสภา ทำงบปี 66 มีข้อจำกัดเยอะ เพราะต้องใช้ขาดทุนจำนำข้าวของรัฐบาลที่ไม่อยากเอ่ยชื่อถึง 9.57 แสนล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลุกขึ้นขอชี้แจงการอภิปรายพิจารณางบประมาณ 2566 ว่า มีงบประมาณจำกัด ในการช่วยเหลือเกษตรกร ก็ได้มีการช่วยเหลือต่อเนื่องมีการประกันราคาพืชผลถึง 6 ชนิด โดยการประกันราคาข้าวต้องใช้เงินจำนวนมาก รัฐบาลพยายามลดการประกัน โดยทำให้เกษตรกรมีความเข็มแข็งมากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การอภิปรายกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือเกษตรกร หรือช่วยเหลือน้อยไม่เป็นความจริง ต้องย้อนกลับไปปี 2554 รัฐบาลมีการการทำโครงการจำนำข้าวแล้วขาดทุนถึง 9.57 แสนล้านบาท รัฐบาลปัจจุบันก็ต้องใช้หนี้มาโดยตลอดทุกปี 7.81 แสนล้านบาท และยังเหลือผลขาดทุนที่ต้องใช้หนี้อีกถึง 3 แสนล้านบาท

"ก็อยากบอกคนที่ว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือเกษตรกร ก็ต้องย้อนไปดูในอดีต หากรัฐบาลก่อนไม่ทิ้งภาระหนี้จำนำข้าวไว้ รัฐบาลนี้ก็สามารถนำเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกเยอะ ส่วนใครทำไว้ ไม่อยากพูด ไม่อยากไปรื้อฟื้น" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่อง มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรถึง 6 ชนิด โดยปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณไป 6 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 ใช้งบ 8 หมื่นล้านบาท และปี 2565 ใช้งบเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 แสนล้านบาท

สำหรับการอภิปรายว่ารัฐบาลตั้งงบลงทุนน้อยเกินไป พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อการลงทุน 6.95 แสนล้านบาท และการลงทุนผ่านการร่วมทุน PPP การลงทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมกันอีก 9 หมื่นล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2566 มีงบลงทุนทั้งในและนอกงบประมาณรวมกับถึง 7.94 แสนล้านบาท คิดเป็น 24.9% ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้