"พี่ศรี" จ่อร้อง ปปช.สอบ"ประภัตร" ปกปิดปมอหิวาต์หมู

วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 11:31 น.
"พี่ศรี" จ่อร้อง ปปช.สอบ"ประภัตร" ปกปิดปมอหิวาต์หมู
"ศรีสุวรรณ"เตรียม ร้อง ป.ป.ช. 14 ม.ค. สอบ"ประภัตร"ดูแลกรมปศุสัตว์ล้มเหลว ปกปิดข้อมูลโรคอหิวาต์หมู

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มกราคมนี้ จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้สอบสวนนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ฐานล้มเหลว และปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

ทั้งนี้เนื่องจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662 / 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา นั้น

กรณีที่ปรากฏเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการปกปิดการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกา หรือ ASF ของกรมปศุสัตว์ ทำให้หมูของเกษตรกรผู้เลี้ยงรายเล็ก รายกลาง ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก ทำให้หมูขาดตลาด เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้หมูแพงในปัจจุบัน

ความผิดพลาด ล้มเหลวของกรมปศุสัตว์ต่อกรณีดังกล่าว ย่อมเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ที่กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ ตามอำนาจหน้าที่ด้วย