posttoday

"หญิงหน่อย"ประชุมร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนหารือด้านการพัฒนาศก.และสิ่งแวดล้อม

18 พฤศจิกายน 2564

"สุดารัตน์"ประชุมร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ย้ำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ส่วนรมช.วิเทศสัมพันธ์จีนยืนยันนักเรียนไทยได้กลับไปศึกษาต่อเป็นกลุ่มแรก หลังจีนจัดระเบียบประเทศจากโควิดแล้วเสร็จ

วันที่ 18 พ.ย.พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน นำโดยนายเฉิง โจว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ IDCPC นางซุ่ย หมิ่น รองอธิบดีกรมวิเทศสัมพันธ์ ลำดับที่ 1 นายเจ้า เฉียง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ลำดับที่ 1 พร้อมคณะ

ในการหารือ พรรคไทยสร้างไทยได้กล่าวถึงเป้าหมายว่าพรรคต้องการจะเป็นสถาบันทางการเมือง และจะพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยและจีนให้แน่นแฟ้นและเข้มข้นยิ่งขึ้น หากได้รับการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยเฉพาะเรื่องคลองไทย รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก การพัฒนาแบบสีเขียวและยั่งยืน พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของจีนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะบทบาทของผู้นำอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ทำให้ประเทศจีนมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของโลก สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก อยู่ดีกินดี มีความสุข ที่สำคัญคือสามารถทำให้คนจีนพ้นจากความยากจนได้ในปีนี้

นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ยังได้หารือถึงการกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนของนักเรียนไทยนับหมื่นคน  เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งรัฐมนตรีช่วยฯ ย้ำว่าได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำมั่นว่าหากการดำเนินการจัดระเบียบ สถานการณ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในรายชื่อ ประเทศกลุ่มแรกที่ได้กลับเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ในการหารือครั้งนี้ Mir Nusrat Alikhan รองประธาน คณะกรรมการการต่างประเทศ นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงินเลขานุการ คณะกรรมการการต่างประเทศ และนางสาว ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ เลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ยังได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนด้วย