นายกฯ สั่งเร่งจัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 08:33 น.
นายกฯ สั่งเร่งจัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด
นายกรัฐมนตรี ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งจัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยอาการสีเหลือง - แดง

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ในช่วงค่ำที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาสถานพยาบาล - เตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิดที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีข้อสรุป ดังนี้

1.เร่งจัดตั้ง รพ.สนามทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาให้มากและเร็วที่สุด

2.เพิ่มขีดความสามารถ รพ.สนามที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลือง - แดงได้

3.เห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และที่ชุมชน (Community Isolation) อย่างเป็นระบบ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวและชุมชน ลดการแพร่เชื้อ

4.มอบหมายให้ จนท.ทหาร เข้าช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดส่งอาหารและยาให้ผู้ป่วยที่แยกกักตัว

5.ให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา เพี่อลดความแออัดของ รพ. ใน กทม.

6.สนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ CCRT ในการตรวจคัดกรอง - ค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน กทม.

7.ปรับปรุงระบบสายด่วนต่าง ๆ ให้ประสานข้อมูลร่วมกัน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว

นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุด เช่นเดียวกับใน กทม. ที่ขณะนี้มียอดการฉีดวัคซีนเกิน 50% แล้ว