กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันฯขอให้ราษฎรหยุดใช้ความรุนแรง

วันที่ 06 มี.ค. 2564 เวลา 18:57 น.
กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันฯขอให้ราษฎรหยุดใช้ความรุนแรง
กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันฯรวมตัวแยกราชประสงค์ขอกลุ่มราษฎรหยุดใช้ความรุนแรงกับตำรวจก่อนยุติชุมนุม

กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและเครือข่ายชุมนุมแสดงพลังปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริเวณฟุตบาทหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์กลุ่ม ภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน โดยมีเป้าหมายชัดเจน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันกษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

กลุ่มยืนยันว่า ได้ดำเนินการและทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กฎหมายความถูกต้อง และไม่ใช้ความรุนแรง และให้ผู้ชุมนุมรวมกลุ่มกะนชูภาพกลุ่มราษฎรใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำลายสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการเสียหายทุบทำลาย สาดสี ก่อนจะร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนแยกย้ายกันกลับและเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี